Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2017-03-03

W DNIACH 09.03.2017 r., 10.03.2017 r., 13.03.2017 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r.,
według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2017-02-15

Dnia 27 stycznia 2017r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wszystkie przybyłe osoby, w tym dwóch nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powitała Pani Agnieszka Kusiak.
Następnie odbyło się głosowanie i wybór przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Większością głosów została ponownie wybrana Pani Agnieszka Kusiak, zastępcą przewodniczącego wybrano również większością głosów Panią Urszulę Walczak , natomiast sekretarzem Zespołu Interdyscyplinarnego została ponownie Pani Magdalena Kaczmarek.
Pani Urszula Walczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2016 rok. Tematem przewodnim spotkania była organizacja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Następnie przewodnicząca zapoznała wszystkich przybyłych członków z realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie projekcie dla m.in. osób doświadczających przemocy pt:”Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”
Na zakończenie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM

  2017-01-25

  Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie realizowanym od 01.09.2016 do 30.09.2018 pt. "Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim":

  - osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej,
  - osoby niepełnosprawne,
  - osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy,
  - osoby doświadczające przemocy.

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2017-01-17

  w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2017-01-17

  W dniach 25,26 i 27 stycznia 2017r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze i ich ilości:
  - mleko – 2832 l
  - cukier – 4288 kg
  Zapraszamy po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


  Informacja

  2016-12-28

  OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. POSIŁKI DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB SAMOTNYCH, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ GO SOBIE ZAPEWNIĆ ORAZ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MGOPS PLESZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, BĘDĄ WYDAWANE I DOSTARCZANE PRZEZ
  PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KUNERT”,
  UL. PONIATOWSKIEGO 11,
  W GODZINACH OD 13:00-15:30, W DNI ROBOCZE.
  POSIŁKI BĘDĄ WYDAWANE NA PODSTAWIE LISTY ZATWIERDZONEJ PRZEZ KIEROWNIKA SEKCJI ŚWIADCZEŃ ORAZ DYREKTORA MGOPS PLESZEW.
  ODPŁATNOŚĆ ZA PEŁNOPŁATNE POSIŁKI PROSIMY PRZEKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „KUNERT”, WSKAZANY W FAKTURZE, W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA FAKTURY.


  Informacja

  2016-12-27

  Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Podprogramu 2016 z dnia 28 grudnia 2016r, które będą obowiazywały od 01 stycznia 2017r wprowadzono zmianę w kwalifikowniu osób potrzebujących zgodnie z którą ulega podwyzszenie kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.
  Podwyzszone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy.


  Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

  2016-12-23

  Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)-Podprogram 2015 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
  W dniu 03.09.2015 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Targowa 1a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.
  W okresie tym rozdysponowano 52727,87 kg gotowych artykułów spożywczych w 5 terminach ich wydawania przygotowanych w paczkach żywnościowych.
  W skład paczek spożywczych wchodziły następujące artykuły: makaron świderki, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, kawa zbożowa, mleko UHT, olej rzepakowy, ryż biały, mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie własnym, drzem truskawkowy, groszek z marchewką, cukier biały.
  Pomocą tą objęto 429 rodzin co daje łączną liczbę 1074 osoby.
  W dniu 09.10.2015 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyły się szkolenia : „Zdrowe żywienie-warsztaty kulinarne” i „ Zarządzanie budżetem domowym”. Szkolenia te odbyły się w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015, w którym udział wzięło 20 osób.


  Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

  2016-12-14

  Zarządzenie nr 197/VII/2016

  Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

  z dnia 14 grudnia 2016r.

  w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację

  zadań publicznych w latach 2017-2018 z zakresu pomocy społecznej

  oraz ochrony zdrowia.

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-12-02

  W dniach 14,15 i 16 grudnia 2016r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najdardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze oraz ich ilość:
  - mleko UHT – 3216 l
  - szynka drobiowa – 2894.4 kg
  Zapraszamy po odbiór produktów w wyznaczonych terminach.


  Informacja

  2016-12-01

  W dniu 22.11.2016r w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  W szkoleniu udział wzięło 21 osób będących beneficjentami programu.
  Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
  1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
  2. zarządzanie budżetem domowym  Serdecznie zapraszamy


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-11-25

  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następujących Wykonawców:

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-11-24

  Jeśli czujesz się zagrożony, potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady, wsparcia w związku z przemocą, jesteśmy po to aby Ci pomóc. Nie wahaj się skorzystaj z naszej pomocy :
  W ramach tegorocznej kampanii „ 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Targowa 1 dyżurować będą pracownicy socjalni:
  poniedziałek 28.11.2016r w godz. 9.00-13.00 Magdalena Kaczmarek
  wtorek 29.11.2016r w godz.9.00-13.00 Urszula Walczak
  środa 30.11.2016r w godz.9.00-13.00 Marcin Wegner
  czwartek 1.12.2016r w godz.9.00-13.00 Marzena Tomczak
  piątek 2.12.2016r w godz. 9.00-13.00 Joanna Jezierska
  poniedziałek 05.12.2016r w godz 9.00-13.00 Hanna Kozłowska
  wtorek 06.12.2016r w godz.9.00-13.00 Maria Wojtaszek
  środa 07.12.2016r w godz.9.00-13.00 Lidia Ewiak
  czwartek 08.12.2016r w godz.9.00-13.00 Ewa Rębiasz
  piątek 09.12.2016r w godz.9.00-13.00 Grażyna Kułton
  W Sądzie Rejonowym w Pleszewie ul. Malińska 21 dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi:

  Marta Rucińska - 25.11.2016r. w godz. 13.00- 15.00
  - 2.12.2016r. w godz. 13.00- 15.00
  - 6.12. 2016r. w godz. 13.00-15.00

  Magdalena Tuzikiewicz - Kujawa - 29.11. 2016r. w godz. 13.00 - 15.00
  -1.12. 2016r. w godz. 13.00- 15.00
  - 8.12. 2016r. w godz. 13.00- 15.00

  Justyna Liberska - 28.11.2016r. w godz. 13.00- 15.00
  - 30.11. 2016r. w godz. 13.00- 15.00
  - 5.12.2016r. w godz. 13.00- 15.00
  - 7.12. 2016r. w godz. 13.00-15.00

  W Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie porad udzielać będą dzielnicowi w dniach 26.11,27.11,3.12, i 4.12 oraz 10.12.2016r.
  W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul.Osiedlowej 1 dyżurować będą pracownicy OIK w dniach 5.12 do 7.12 w godz.8.00-14.00.
  Ponadto Zespół Interdyscyplinarny organizuje cykl spotkań terapeutycznych z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą i objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
  Patronat medialny objęło Życie Pleszewa


  Zapytanie ofertowe

  2016-11-18

  w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-11-16

  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Psycholog” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

  GABINET PSYCHOLOGICZNY
  EWA DURSKA
  ŻEGOCIN

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-11-15

  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Asystent Rodziny” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

  HANNA SZYMANIAK
  PLESZEW

  Dołączone pliki:


  Konkurs ofert

  2016-11-15

  Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
  „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew”

  Dołączone pliki:


  Konkurs ofert

  2016-11-15

  Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :
  „Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych
  mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z
  zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”

  Dołączone pliki:


  Konkurs ofert

  2016-11-15

  Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej :
  Zadanie nr 1
  Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ilości nie mniej niż 46.000 godzin (średnio 23.000 godzin na rok)
  Zadanie nr 2
  Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ilości nie mniej niż 20.800 godzin

  Dołączone pliki:


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  2016-11-14

  Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

  KANCELARIA ADWOKACKA
  CONSENSUS CIVILIS
  MARCIN SYSIAK
  Kalisz

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2016-11-10

  Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Pleszewie serdecznie zapraszają beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 do udziału w szkoleniu:
  1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
  2. zarządzanie dudżetem domowym
  Szkolenie odbędzie się 22.11.2016r o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w ramach działań towarzyszących do Programu.


  Informacja

  2016-11-09

  W dniach 14,15 i 16 listopada 2016 w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie przy ul. Malińskiej 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły oraz ich ilości:
  - fasola biała – 3000 kg
  - powidła śliwkowe – 1286,4 kg
  - makaron jajeczny – 5360 kg
  Zapraszamy osoby po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


  Zapytanie ofertowe

  2016-11-08

  na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:


  Zapytanie ofertowe

  2016-11-07

  na wykonanie usług poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji