Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Ogłoszenie

2017-06-12

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń wychowawczych


zawód :PRACOWNIK SOCJALNY

2017-06-09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zachęca absolwentów szkół średnich do zdobywania kwalifikacji pracownika socjalnego w bezpłatnym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań 061 852-96-25.

Dołączone pliki:


NIE BIJ MNIE-KOCHAJ MNIE

2017-06-08

Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, dnia 02 czerwca przyłączył się do akcji „Nie bij mnie, kochaj mnie”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci.

Pod Ośrodkiem pracownicy socjalni znaleźli „poszkodowanego” misia, którego przygarnęli i zaopiekowali się nim.

Dyrekcja Ośrodka wraz ze wszystkimi pracownikami chętnie wspiera i będzie wspierać tego typu akcje.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja

2017-06-08

W DNIU 16.06.2017 R. (PIĄTEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY


Rzecznik Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

2017-05-31

Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzy dużo radości , wspaniałych przyjaźni aby dzieciństwo kojarzyło się Wam z miłością, troską, czułością i mądrością opiekunów którzy wychowując - dodają Wam skrzydeł.

List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

Wielce Szanowni Państwo,

1 czerwca to moment, w którym tradycyjnie kieruję do Was kilka słów w sprawie najistotniejszej – dzieci.

Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: szczęśliwych, uśmiechniętych i tych, które w samotności, ukradkiem ronią łzy w beznadziejnym oczekiwaniu na kolejny cios, tych cieszących się z każdej chwili spędzonej z rodziną i tych, które nigdy nie kryły się w ramionach bliskich, tych, które skaczą wysoko do góry w radości z otrzymanych prezentów, jak i tych, dla których każdy spokojny dzień jest jak spełnione marzenie, tych znających poczucie bezpieczeństwa i tych, które ciągle, będąc w drodze, szukają wolności od strachu. W tym dniu, ale nie tylko, żadne z nich nie może być same, każde dziecko powinno poczuć bliskość i troskę ze strony dorosłych – poczuć, że nie jest opuszczone przez najbliższych na bezludnej wyspie.

Międzynarodowy Dzień Dziecka, jak i Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) – oprócz chwil wspólnej radości - powinny być czasem refleksji nad dziecięcą podmiotowością, właściwym momentem na uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy dla wszystkich dorosłych dzieci – jak dowodził Janusz Korczak – to już ludzie, czy dopiero nimi będą, czy należy im się szacunek, czy jeszcze na to za wcześnie, czy warto ich słuchać, czy ciągle głosu nie mają i wreszcie – czy prawa dziecka to rzeczywistość czy fikcja?

1 czerwca, dla Rodziców, Opiekunów i Wychowawców, to idealny moment na podróż w głąb siebie, w poszukiwaniu cząstki Starego Doktora. Warto, ponieważ Korczak dla dzieci chciał wyłącznie dobrze, a ów dobro zamknięto – lata później – w definicji praw dziecka.

Nie mam wątpliwości, że dziś prawa dziecka są fundamentem dziecięcego szczęścia. Tak rozumiane powinny być kierunkowskazem i filarem dla wszystkich decydujących o losach najmłodszych. Uznając ideę praw dziecka łatwiej troszczyć się o rozwój dzieci, ich edukację, zabezpieczyć elementarne prawo do życia i wychowania w rodzinie, prawa socjalne czy dostęp do opieki medycznej, w tym stomatologicznej, ochronić przed przemocą i wykorzystywaniem. To przecież takie proste, prawda?

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Wychowawcy i wszyscy dorośli, którzy na co dzień pracujecie z dziećmi i jesteście najbliżej ich radości i trosk - wyłącznie od Waszych mądrych decyzji zależy, aby tych pierwszych było więcej. Życzę Wam więc tej mądrości, ale przede wszystkim niezliczonych dowodów miłości i powodów do dumy..

Z wyrazami szacunku
Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak


Obowiązek przeprowadzania rocznych kontroli obiektów budowlanych.

2017-05-19

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych – rocznych kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z załączoną informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

Dołączone pliki:


15 maja Międzynarodowy Dzień Rodzin

2017-05-17

W ramach projektu „ Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim ” w dniu 15 maja 2017r – z inicjatywy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu we współpracy z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie - w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie- odbyło się spotkanie z ekspertami pt. „ Asystent , kurator , pracownik socjalny – skuteczni i potrzebni”.
Data spotkania 15 maja nie była przypadkowa – przypadła na Międzynarodowy Dzień Rodzin – święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993r.
Przybyłe osoby – na wstępie przywitał Z-ca Burmistrza MiG Pleszew – Arkadiusz Ptak.
Osoby reprezentujące ROPS w Poznaniu przedstawiły zakres pracy i porównanie ról i funkcji pracownika socjalnego , asystenta rodziny i kuratora sądowego w kontekście współpracy na rzecz rodziny i pracy z rodziną.
Miasto i Gmina Pleszew na dzień dzisiejszy ma 10 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i 3 w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.
W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie zatrudnionych jest 3 asystentów rodziny , którzy pracują z 40 rodzinami w których występują problemy opiekuńczo-wychowawcze.
W spotkaniu uczestniczyli asysytenci, pracownicy socjalni z terenu gmin-Pleszew, Gołuchów, Dobrzyca, Gizałki, Chocz oraz kuratorzy Sądu Rejonowego.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

2017-05-09

Dotyczy:
Świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizacją projektu: „ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA RODZINY W POWIECIE PLESZEWSKIM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamawiający informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy, któremu zlecona zostanie realizacji w/w usług wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JEANS
Teresa i Jan Szablewscy Spółka Jawna,
ul Wrocławska 42, 62-300 Września.

Pleszew, dnia 09.05.2017 r.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

/-/ Agnieszka Kusiak


Ogłoszenie

2017-04-28

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 04-04-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew (www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”
Ul. B. Krzywoustego 3
63-300 PLESZEW
do wspólnej realizacji ww. projektu.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”
Ul. B. Krzywoustego 3
63-300 PLESZEW
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „ZROZUMIEĆ I POMÓC”, ul. B. Krzywoustego 3, 63-300 PLESZEW spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Agnieszka Kusiak
Dyrektor
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pleszewie


Informacja

2017-04-19

W dniach 26, 27, 28 kwietnia 2017r. w magazynie przy ulicy Malińskiej 37 w Pleszewie w godzinach od 9.00 do 13.00 dędą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Wydawanie według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych z rejonów.
Do rozdysponowania jest następująca ilość produktów:
- koncentrat pomidorowy – 1372,16 kg
- ser podpuszczkowy dojrzewający – 572,8 kg
- szynka wieprzowa mielona – 321,6 kg
- pasztet wieprzowy – 171,52 kg
- filet z makreli – 1457,92 kg.
Zapraszamy po odbiór produktów.


Zapytanie ofertowe

2017-04-18

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


Życzenia Wielkanocne

2017-04-14Ogłoszenie

2017-04-12

W PIĄTEK, 14 KWIETNIA 2017 R. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE CZYNNY DO GODZINY 13:30


W DNIU 2 MAJA 2017 R. MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY


Ogłoszenie

2017-04-05

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej w formie artykułów wyposażenia mieszkania oraz sprzętów AGD jak:

- lodówka - 2 sztuki

- dywany 3mx2m - 1 sztuka oraz 2mx2m - 2 sztuki

- tapczan dwuosobowy

- krzesła

- krzesło obrotowe

- fotel 1 osobowy do spania

- brodzik oraz kabina prysznicowa

- kuchenka gazowa

-meble (pokojowe i kuchenne)

Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogą kontaktować się z P.Alicją Rygiel kierownikiem

Sekcji Pomocy Środowiskowej pod nr telefonu 62 7422 738 wew.142


Ogłoszenie o naborze partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

2017-04-04

Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2018-2021 projektu w ramach poddziałania 7.2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.2.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

Projekt, którego Liderem zostanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej na realizację projektu w ramach ustalonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu alokacji środków.

Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.2.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

Partner odpowiadać będzie za 1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

1) Działania mające na celu poprawę dostępu do sług opiekuńczych /asystenckich osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

2) Działania mające na celu poprawę dostępu do mieszkań chronionych osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

II. Forma prawna partnera:

• Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

III. Wymagania.

O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.
Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.
Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.
Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu
Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

6. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.
Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

V. Liczba partnerów:

Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera, może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

VI. Warunki i termin składania dokumentów

1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
a) aktualny odpis z rejestru KRS,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),
c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
e) wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie pod adresem:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
Targowa 1, 63-300 Pleszew
w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: http://www.mgops.pleszew.info/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie).

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

VI. Wyniki konkursu

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie www.pleszew.mgops.info Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, 62 7427 738, mgops.pleszew@post.pl .

Dołączone pliki:


Informacja

2017-03-03

W DNIACH 09.03.2017 r., 10.03.2017 r., 13.03.2017 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r.,
według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2017-02-15

Dnia 27 stycznia 2017r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Wszystkie przybyłe osoby, w tym dwóch nowych członków Zespołu Interdyscyplinarnego, powitała Pani Agnieszka Kusiak.
Następnie odbyło się głosowanie i wybór przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego. Większością głosów została ponownie wybrana Pani Agnieszka Kusiak, zastępcą przewodniczącego wybrano również większością głosów Panią Urszulę Walczak , natomiast sekretarzem Zespołu Interdyscyplinarnego została ponownie Pani Magdalena Kaczmarek.
Pani Urszula Walczak przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2016 rok. Tematem przewodnim spotkania była organizacja Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw.
Następnie przewodnicząca zapoznała wszystkich przybyłych członków z realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie projekcie dla m.in. osób doświadczających przemocy pt:”Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim”
Na zakończenie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do dalszej współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji