Aktualności


Informacja

2017-01-17

W DNIACH 25.01.2017 r., 26.01.2017 r., 27.01.2017 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r., według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


Zapytanie ofertowe

2017-01-17

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


Informacja

2016-12-28

OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 R. POSIŁKI DLA OSÓB STARSZYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH LUB SAMOTNYCH, KTÓRE WŁASNYM STARANIEM NIE MOGĄ GO SOBIE ZAPEWNIĆ ORAZ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW MGOPS PLESZEW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZEJŚCIOWO W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, BĘDĄ WYDAWANE I DOSTARCZANE PRZEZ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „KUNERT”,
UL. PONIATOWSKIEGO 11,
W GODZINACH OD 13:00-15:30, W DNI ROBOCZE.
POSIŁKI BĘDĄ WYDAWANE NA PODSTAWIE LISTY ZATWIERDZONEJ PRZEZ KIEROWNIKA SEKCJI ŚWIADCZEŃ ORAZ DYREKTORA MGOPS PLESZEW.
ODPŁATNOŚĆ ZA PEŁNOPŁATNE POSIŁKI PROSIMY PRZEKAZYWAĆ BEZPOŚREDNIO NA RACHUNEK BANKOWY PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „KUNERT”, WSKAZANY W FAKTURZE, W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA FAKTURY.


Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

2016-12-23

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)-Podprogram 2015 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
W dniu 03.09.2015 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Targowa 1a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.
W okresie tym rozdysponowano 52727,87 kg gotowych artykułów spożywczych w 5 terminach ich wydawania przygotowanych w paczkach żywnościowych.
W skład paczek spożywczych wchodziły następujące artykuły: makaron świderki, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, kawa zbożowa, mleko UHT, olej rzepakowy, ryż biały, mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie własnym, drzem truskawkowy, groszek z marchewką, cukier biały.
Pomocą tą objęto 429 rodzin co daje łączną liczbę 1074 osoby.
W dniu 09.10.2015 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyły się szkolenia : „Zdrowe żywienie-warsztaty kulinarne” i „ Zarządzanie budżetem domowym”. Szkolenia te odbyły się w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015, w którym udział wzięło 20 osób.


Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

2016-12-14

Zarządzenie nr 197/VII/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

z dnia 14 grudnia 2016r.

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację

zadań publicznych w latach 2017-2018 z zakresu pomocy społecznej

oraz ochrony zdrowia.

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-11-25

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następujących Wykonawców:

Dołączone pliki:


Informacja

2016-11-24

Jeśli czujesz się zagrożony, potrzebujesz rozmowy, bezpłatnej porady, wsparcia w związku z przemocą, jesteśmy po to aby Ci pomóc. Nie wahaj się skorzystaj z naszej pomocy :
W ramach tegorocznej kampanii „ 16 dni przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć” w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Targowa 1 dyżurować będą pracownicy socjalni:
poniedziałek 28.11.2016r w godz. 9.00-13.00 Magdalena Kaczmarek
wtorek 29.11.2016r w godz.9.00-13.00 Urszula Walczak
środa 30.11.2016r w godz.9.00-13.00 Marcin Wegner
czwartek 1.12.2016r w godz.9.00-13.00 Marzena Tomczak
piątek 2.12.2016r w godz. 9.00-13.00 Joanna Jezierska
poniedziałek 05.12.2016r w godz 9.00-13.00 Hanna Kozłowska
wtorek 06.12.2016r w godz.9.00-13.00 Maria Wojtaszek
środa 07.12.2016r w godz.9.00-13.00 Lidia Ewiak
czwartek 08.12.2016r w godz.9.00-13.00 Ewa Rębiasz
piątek 09.12.2016r w godz.9.00-13.00 Grażyna Kułton
W Sądzie Rejonowym w Pleszewie ul. Malińska 21 dyżury pełnić będą kuratorzy zawodowi:

Marta Rucińska - 25.11.2016r. w godz. 13.00- 15.00
- 2.12.2016r. w godz. 13.00- 15.00
- 6.12. 2016r. w godz. 13.00-15.00

Magdalena Tuzikiewicz - Kujawa - 29.11. 2016r. w godz. 13.00 - 15.00
-1.12. 2016r. w godz. 13.00- 15.00
- 8.12. 2016r. w godz. 13.00- 15.00

Justyna Liberska - 28.11.2016r. w godz. 13.00- 15.00
- 30.11. 2016r. w godz. 13.00- 15.00
- 5.12.2016r. w godz. 13.00- 15.00
- 7.12. 2016r. w godz. 13.00-15.00

W Komendzie Powiatowej Policji w Pleszewie porad udzielać będą dzielnicowi w dniach 26.11,27.11,3.12, i 4.12 oraz 10.12.2016r.
W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Pleszewie przy ul.Osiedlowej 1 dyżurować będą pracownicy OIK w dniach 5.12 do 7.12 w godz.8.00-14.00.
Ponadto Zespół Interdyscyplinarny organizuje cykl spotkań terapeutycznych z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą i objętych procedurą „Niebieskie Karty”.
Patronat medialny objęło Życie Pleszewa


Zapytanie ofertowe

2016-11-18

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-11-16

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Psycholog” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

GABINET PSYCHOLOGICZNY
EWA DURSKA
ŻEGOCIN

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-11-15

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Asystent Rodziny” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

HANNA SZYMANIAK
PLESZEW

Dołączone pliki:


Konkurs ofert

2016-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej:
„Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew”

Dołączone pliki:


Konkurs ofert

2016-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym :
„Działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych
mężczyzn z problemem alkoholowym z terenu Miasta i Gminy Pleszew wraz z
zapewnieniem im całodobowego schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania”

Dołączone pliki:


Konkurs ofert

2016-11-15

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej :
Zadanie nr 1
Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ilości nie mniej niż 46.000 godzin (średnio 23.000 godzin na rok)
Zadanie nr 2
Świadczenie w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2018r. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Miasta i Gminy Pleszew w ilości nie mniej niż 20.800 godzin

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2016-11-14

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

KANCELARIA ADWOKACKA
CONSENSUS CIVILIS
MARCIN SYSIAK
Kalisz

Dołączone pliki:


INFORMACJA dla beneficjentów POPŻ 2014-2020 Podprogram 2016

2016-11-10

W dniu 22.11.2016r. odbędzie się spotkanie beneficjentów w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 organizowanego przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
Spotkanie odbędzie się w Pleszewie ul. Bogusza 1 (Dom Kultury) o godzinie 9.00.Serdecznie zapraszamy


Informacja

2016-11-09

W DNIACH 14.11.2016 r., 15.11.2016 r., 16.11.2016 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r., według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


Zapytanie ofertowe

2016-11-07

na wykonanie usług poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Informacja

2016-10-28

W dniu 17.08.2016r. podpisano umowę pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6 o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w PODPROGRAMIE 2016.


Pleszewskie Pudełko Życia

2016-10-24

SENIORZE! SENIORKO!
ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO!

Pleszewskie Pudełko Życia ma na celu usprawnienie niesienia pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.
7 kroków niezbędnych do przygotowania „Pleszewskiego Pudełka Życia”

1. Przeczytaj uważnie poniższy formularz. Wypełnij kartę informacyjną drukowanymi literami. Poproś swojego lekarza o wypełnienie części II dotyczącej przebytych chorób
i zażywanych leków.

2. Aby Pleszewskie Pudełko Życia mogło dobrze spełniać swoją funkcję powinno zawierać wiarygodne informacje dotyczące Twojego stanu zdrowia. Informacje zawarte w karcie zostaną wykorzystane przez służby ratunkowe w sytuacji konieczności przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej, dlatego niezbędny jest podpis Twojego lekarza pod II częścią karty.

3. Dopilnuj również, żeby dane w karcie były aktualne. W tym celu aktualizuj informacje zawarte II części co 6 miesięcy /lub po każdej zmianie rodzaju stosowanych leków lub sposobu ich dawkowania. Jeśli zmianie ulegną dane zawarte w I części karty np. dane osoby do kontaktu, niezwłocznie je zaktualizuj.

4. Wpisując dane osób, które chciałbyś/chciałabyś powiadomić w razie potrzeby, zapamiętaj by koniecznie je o tym poinformować. Opowiedz im, na czym polega Pleszewskie Pudełko Życia, aby świadomie wspomóc jego użyteczność przez Ciebie.

5. Kartę informacyjną włóż do Pleszewskiego Pudełka Życia.

6. Naklej naklejkę znajdującą się w pudełku po zewnętrznej stronie drzwi swojej lodówki.

7. Pudełko dokładnie zamknij, następnie umieść je w lodówce, w łatwo dostępnym miejscu / np. półka na drzwiach lodówki/.

Telefony alarmowe:
Policja – 997
Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Straż Miejska - 62/74 28 333
Telefon alarmowy - 112

Dołączone pliki:


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2016-09-27

Dnia 21 września 2016r w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak powitała przybyłych 25 członków Zespołu i przedstawiła program spotkania.
Na wstępie w podsumowaniu kwartalnej działalności Zespołu, przedstawiono liczbę wszczętych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 15 procedur "Niebieskie Karty". Najczęstsza przyczyną wszczęcia procedury są nadal uzależnienia – najczęściej jest to uzależnienie od alkoholu ale również od środków psychoaktywnych.
Przewodnicząca zapoznała członków Zespołu z materiałami dotyczącymi szkoleń w ramach programu "Chronimy Dzieci".
Pracownicy socjalni przedstawili 7 procedur "Niebieskie Karty" ze wskazaniem do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy.
Następnie ustalono datę kolejnego spotkania Zespołu - 25 listopada jako inaugurację Kampanii "16 dni przeciwdziałania przemocy wobec płci"
Głos zabrała również kierownik Sekcji Pomocy Środowiskowej Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie Pani Alicja Rygiel oraz podinspektor Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Pan Artur Wieczorek. Przedstawili oni zasady postępowania przy zapewnieniu przez Policję asysty pracownikowi socjalnemu przeprowadzającemu rodzinny wywiad środowiskowy lub świadczącemu prace socjalną w środowisku zgodnie z art.107 ust.3a i 3b ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2015 poz.163 z późniejsz. zmianami).
Spotkanie zakończono dyskusją nt.występującej coraz częściej przemocy rówieśniczej.
Na zakończenie przewodnicząca Zespołu podziękowała wszystkim za przybycie i zaprosiła do współpracy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlana

  Informacja

  2016-09-27

  Fundacja ITAKA – na prośbę rodziny i we współpracy z policją prowadzi poszukiwania zaginionego Tomasza Jerzego Rozmacińskiego.

  Dołączone pliki:
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji