Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Ogłoszenie

2017-12-06

W dniu 14.12.2017 (czwartek), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 13.30.


Ogłoszenie

2017-11-29

Pilnie potrzebny opiekun dla osób niepełnosprawnych.
Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie zatrudni mężczyznę w charakterze opiekuna domowego dla dwóch mężczyzn z stwardnieniem rozsianym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00- 9.00 i od 19.00-21.00 na umowę zlecenie.
Stawka godzinowa: 13 zł brutto.
Kontakt: Zbigniew Nawrocki, tel. kontaktowy: 608 318 973


Ogłoszenie

2017-11-23

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


Ogłoszenie

2017-11-16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


Informacja

2017-11-15

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 01 grudnia 2017r. (piątek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.30 do 12.30 odbędzie się szkolenie-warsztaty edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


Informacja

2017-11-15

W DNIU 21.11.2017 R. (WTOREK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13:30


Ogłoszenie

2017-11-07

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny


Ogłoszenie

2017-10-30

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń


Ogłoszenie

2017-10-30

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


Informacja

2017-10-18

12 października zakończyła się realizacja projektu socjalnego „W poszukiwaniu siebie”, skierowanego do osób przebywających w Schronisku dla osób bezdomnych w Pleszewie. 15 mężczyzn wzięło udział w 9 spotkaniach ze specjalistami, a głównym tematem zajęć było uzależnienie od alkoholu.

Efektami projektu jest m.in.: wzrost wiedzy uczestników spotkań na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie, wzrost ich świadomości w zakresie konsekwencji prawnych wynikających z negatywnych zachowań osób będących pod wpływem alkoholu. Zwiększyła się także wiedza beneficjentów projektu na temat radzenia sobie z problemem alkoholowym, poszukiwania dróg wsparcia w walce z chorobą alkoholową. Ważnym elementem działań było podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie poszukiwania pracy.

Realizacja powyższych celów szczegółowych doprowadziła do osiągnięcia celu głównego, którym była poprawa jakości i funkcjonowania osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym i przebywających w Schronisku dla bezdomnych w Pleszewie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja

  2017-10-16

  W dniach 25,26,27 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - szynka drobiowa
  - ryż biały
  - szynka wieprzowa
  - mleko UHT
  - fasola biała
  - koncentrat pomidorowy
  - buraczki wiórki
  - powidła śliwkowe
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2017-10-13

  Kolejnym działaniem w ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" były:
  5. Konsultacje zawodowe z doradcą zawodowym Panem Marcinem Ulatowskim.
  6. Spotkanie z lekarzem medycyny Panem Oleksandrem Slynko.
  7. Spotkanie informacyjne z wiceprezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT".
  8. Udzielenie Świadectwa Trzeźwości przez Pana Norberta Zmudę.
  9. Spotkanie z pracownikiem socjalnym MGOPS w Pleszewie - panem marcinem Wegnerem.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Ogłoszenie

   2017-10-10

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Ogłoszenie

   2017-10-10

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Informacja

   2017-09-28

   W ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" odbyły się już następujące działania:

   1. Zajęcia z terapeutą d/s uzależnień Panią Aurelią Gabryszak.

   2. Spotkanie informacyjne z policjantem KPP Pleszew - Panem Mariuszem Nicke.

   3. Spotkanie z psychologiem Panem Tomaszem Graczykiem.

   4. Spotkanie informacyjne z pośrednikiem pracy PUP Pleszew Panią Marzeną Kuberką.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Informacja

    2017-09-12    Ogłoszenie

    2017-09-06

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


    Ogłoszenie

    2017-08-28

    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


    Ogłoszenie

    2017-08-23

    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


    Informacja

    2017-08-21    INFORMACJE O PROJEKCIE

    2017-08-09

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie

    2017-08-08

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń


    Informacja

    2017-08-07

    W dniu 01.08.2017r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
    Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
    Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2017r. do 30.06.2018r.
    W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułow spożywczych otrzymają 1122 osoby.


    KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

    Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.


    Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
    Zestaw na Podprogram 2017 gotowych artykułow spożywczych obejmuje:
    - groszek z marchewką
    - fasola biała
    - koncentrat pomidorowy
    - buraczki wiórki
    - powidła śliwkowe
    - makaron jajeczny
    - makaron kukurydziany bezglutenowy
    - ryż biały
    - kasza gryczana
    - herbatniki maślane
    - mleko UHT
    - ser podpuszczkowy
    - gulasz wieprzowy z warzywami
    - szynka drobiowa
    - szynka wieprzowa mielona
    - pasztet wieprzowy
    - filet z makreli w oleju
    - cukier biały
    - olej rzepakowy

    W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
    - warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
    - warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
    - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
    - warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domnowego).


    Informacja

    2017-08-07

    W DNIU 14.08.2017 R. (PONIEDZIAŁEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
    BĘDZIE NIECZYNNY


    Informacja

    2017-07-28

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 06-07-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
    STOWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju” Ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW
    do wspólnej realizacji ww. projektu.
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
    STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”
    Ul. K. Wielkiego 7A
    63-300 PLESZEW
    Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”, ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW, spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

    Agnieszka Kusiak
    Dyrektor
    Miejsko-Gminnego
    Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Pleszewie


    Informacja

    2017-07-21

    W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym i świadczeniowym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Funduszu Alimentacyjnego MGOPS Pleszew informuje:
    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) i funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć od dnia 01 sierpnia 2017r w Punkcie Obsługi Interesanta MGOPS Pleszew w godzinach pracy Ośrodka
    od 07.00 do 18.00
    Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
    Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
    Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada danego roku i trwa do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
    UWAGA!
    W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku 2017r prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące!
    TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW PROGRAMU 500+
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
    WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
    Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
    za październik 2017r do 31 października 2017r
    Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
    za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
    Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
    za październik, listopad i grudzień 2017r
    do 31 grudnia 2017r
    Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
    do 31 stycznia 2018r
    Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
    Za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
    TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
    WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
    Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
    za październik 2017r do 31 października 2017r
    Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
    za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
    Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
    Za październik, listopad i grudzień 2017r
    do 31 grudnia 2017r
    Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
    do 31 stycznia 2018r
    Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
    za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
    TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
    WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
    Od 1 sierpnia 2017r do 31 sierpnia 2017r
    za listopad 2017r do 30 listopad 2017r
    Od 1 września 2017r do 31 pażdziernika 2017r
    za listopad i grudzień 2017r do 31 grudnia 2017r
    Od 1 listopada 2017r do 30 listopada 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku tj. listopad 2017r
    wypłata za listopad i grudzień 2017r oraz styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia lutego 2018r
    Od 1 grudnia 2017r do 31 grudnia 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku tj. grudzień 2017r za grudzień 2017r, styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia 2018r.
    Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne z funduszu alimentacyjnego udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie , właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
    Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można złożyć osobiście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały:
    - ministerialny Portal Informacyjno -Usługowy Emp@tia,
    -bankowiość elektroniczną ,
    -PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS,
    -ePUAP-elektorniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
    Systemy te umożliwiają jedynie złożenie wniosku, natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) odbywa się drogą pisemną, czyli w postaci papierowej!
    W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjneo oraz świadczeń wychowawczych rokiem kalendarzowym , który stanowi bazę do ustalenia dochodu rodziny jest rok 2016r.
    Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidulanej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

    Od 1 sierpnia 2017r odpowiednie oświadczenia doytyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje), osoba wnioskująca wsparcie. Dotyczy to także wniosków składanych od dnia 1 sierpnia 2017r !

    ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PROGRAMU 500+

    Mając na uwadze, iż od dnia 01.08.2017r obowiązują zmiany w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych ( 500+) osoby, które deklarowały do tej pory samotne wychowywanie dziecka ( w składzie rodziny brak ojca/matki) obowiązane są przedłożyć:

    - prawomocy odpis wyroku lub ugody sądowej o zasądzeniu na rzecz dziecka świadczeń alimetacyjnych ( opatrzone klauzulą wykonalności),
    - dokument potwierdzający zgon drugiego z rodziców,
    - dokument sądowy potwierdzający fakt, że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
    - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
    - orzeczenie sądu, że dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

    Powyższe zasady postępowania reguluje art. 2 pkt 13, (definicja osoby samotnie wychowującej dziecko) oraz art. 8 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

    Od 1 sierpnia 2017r ulega zmianie definicja "rodziny"- zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza sie jednoczesnie do czlonków rodziny obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu , jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rowiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sie okresach.
    Oznacza to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego od 1 października 2017r.

    ZASADY WERYFIKACJI DOCHODU PO ZMIANACH OD 01.08.2017r

    Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochod z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochdód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpoczyna pozarolniczą działalność gospodarczą.

    W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ten nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego, dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu, zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
    Zaświadczenie takie powinno zawierać informacje o:
    a) formie opłacanego podatku,
    b) wysokości przychodu,
    c) stawce podatku,
    d) wysokości opłacanego podatku

    Wzory wniosków i i załączników dostępne pod poniższym adresem :
    http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


    Ogłoszenie

    2017-07-21

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji