Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Informacja

2017-10-13

Kolejnym działaniem w ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" były:
5. Konsultacje zawodowe z doradcą zawodowym Panem Marcinem Ulatowskim.
6. Spotkanie z lekarzem medycyny Panem Oleksandrem Slynko.
7. Spotkanie informacyjne z wiceprezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT".
8. Udzielenie Świadectwa Trzeźwości przez Pana Norberta Zmudę.
9. Spotkanie z pracownikiem socjalnym MGOPS w Pleszewie - panem marcinem Wegnerem.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Ogłoszenie

  2017-10-10

  Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


  Ogłoszenie

  2017-10-10

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


  Informacja

  2017-09-28

  W ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" odbyły się już następujące działania:

  1. Zajęcia z terapeutą d/s uzależnień Panią Aurelią Gabryszak.

  2. Spotkanie informacyjne z policjantem KPP Pleszew - Panem Mariuszem Nicke.

  3. Spotkanie z psychologiem Panem Tomaszem Graczykiem.

  4. Spotkanie informacyjne z pośrednikiem pracy PUP Pleszew Panią Marzeną Kuberką.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Informacja

   2017-09-12   Ogłoszenie

   2017-09-06

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Ogłoszenie

   2017-08-28

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


   Ogłoszenie

   2017-08-23

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


   Informacja

   2017-08-21   INFORMACJE O PROJEKCIE

   2017-08-09

   Dołączone pliki:


   Ogłoszenie

   2017-08-08

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń


   Informacja

   2017-08-07

   W DNIU 14.08.2017 R. (PONIEDZIAŁEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
   BĘDZIE NIECZYNNY


   Informacja

   2017-07-28

   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 06-07-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
   STOWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju” Ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW
   do wspólnej realizacji ww. projektu.
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
   STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”
   Ul. K. Wielkiego 7A
   63-300 PLESZEW
   Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”, ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW, spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

   Agnieszka Kusiak
   Dyrektor
   Miejsko-Gminnego
   Ośrodka Pomocy Społecznej
   w Pleszewie


   Informacja

   2017-07-21

   W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym i świadczeniowym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Funduszu Alimentacyjnego MGOPS Pleszew informuje:
   Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) i funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć od dnia 01 sierpnia 2017r w Punkcie Obsługi Interesanta MGOPS Pleszew w godzinach pracy Ośrodka
   od 07.00 do 18.00
   Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
   Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
   Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada danego roku i trwa do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
   UWAGA!
   W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku 2017r prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące!
   TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW PROGRAMU 500+
   DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
   WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
   Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
   za październik 2017r do 31 października 2017r
   Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
   za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
   Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
   za październik, listopad i grudzień 2017r
   do 31 grudnia 2017r
   Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
   od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
   do 31 stycznia 2018r
   Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
   Za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
   TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
   DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
   WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
   Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
   za październik 2017r do 31 października 2017r
   Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
   za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
   Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
   Za październik, listopad i grudzień 2017r
   do 31 grudnia 2017r
   Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
   od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
   do 31 stycznia 2018r
   Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
   za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
   TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW
   DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
   WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
   Od 1 sierpnia 2017r do 31 sierpnia 2017r
   za listopad 2017r do 30 listopad 2017r
   Od 1 września 2017r do 31 pażdziernika 2017r
   za listopad i grudzień 2017r do 31 grudnia 2017r
   Od 1 listopada 2017r do 30 listopada 2017r
   od miesiąca złożenia wniosku tj. listopad 2017r
   wypłata za listopad i grudzień 2017r oraz styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia lutego 2018r
   Od 1 grudnia 2017r do 31 grudnia 2017r
   od miesiąca złożenia wniosku tj. grudzień 2017r za grudzień 2017r, styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia 2018r.
   Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne z funduszu alimentacyjnego udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie , właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
   Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można złożyć osobiście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały:
   - ministerialny Portal Informacyjno -Usługowy Emp@tia,
   -bankowiość elektroniczną ,
   -PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS,
   -ePUAP-elektorniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
   Systemy te umożliwiają jedynie złożenie wniosku, natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) odbywa się drogą pisemną, czyli w postaci papierowej!
   W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjneo oraz świadczeń wychowawczych rokiem kalendarzowym , który stanowi bazę do ustalenia dochodu rodziny jest rok 2016r.
   Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidulanej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

   Od 1 sierpnia 2017r odpowiednie oświadczenia doytyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje), osoba wnioskująca wsparcie. Dotyczy to także wniosków składanych od dnia 1 sierpnia 2017r !

   ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PROGRAMU 500+

   Mając na uwadze, iż od dnia 01.08.2017r obowiązują zmiany w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych ( 500+) osoby, które deklarowały do tej pory samotne wychowywanie dziecka ( w składzie rodziny brak ojca/matki) obowiązane są przedłożyć:

   - prawomocy odpis wyroku lub ugody sądowej o zasądzeniu na rzecz dziecka świadczeń alimetacyjnych ( opatrzone klauzulą wykonalności),
   - dokument potwierdzający zgon drugiego z rodziców,
   - dokument sądowy potwierdzający fakt, że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
   - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
   - orzeczenie sądu, że dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

   Powyższe zasady postępowania reguluje art. 2 pkt 13, (definicja osoby samotnie wychowującej dziecko) oraz art. 8 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

   Od 1 sierpnia 2017r ulega zmianie definicja "rodziny"- zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza sie jednoczesnie do czlonków rodziny obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu , jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rowiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sie okresach.
   Oznacza to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego od 1 października 2017r.

   ZASADY WERYFIKACJI DOCHODU PO ZMIANACH OD 01.08.2017r

   Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochod z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochdód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpoczyna pozarolniczą działalność gospodarczą.

   W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ten nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego, dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu, zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
   Zaświadczenie takie powinno zawierać informacje o:
   a) formie opłacanego podatku,
   b) wysokości przychodu,
   c) stawce podatku,
   d) wysokości opłacanego podatku

   Wzory wniosków i i załączników dostępne pod poniższym adresem :
   http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


   Ogłoszenie

   2017-07-21

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.


   OGŁOSZENIE

   2017-07-06

   Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2018-2021 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

   Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

   Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

   Projekt, którego Liderem zostanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

   Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej na realizację projektu w ramach ustalonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu alokacji środków.

   Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.1.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

   Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

   Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

   Partner odpowiadać będzie za 1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

   I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

   1) Działania mające na celu poprawę dostępu do sług opiekuńczych /asystenckich osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

   2) Działania mające na celu poprawę dostępu do mieszkań chronionych osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.


   II. Forma prawna partnera:

   Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

   III. Wymagania.

   O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

   1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.
   Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.
   Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

   3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
   Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.
   Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

   5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu
   Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

   6. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.
   Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

   IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

   1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
   2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

   Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

   V. Liczba partnerów:

   Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera, może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

   VI. Warunki i termin składania dokumentów

   1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
   2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
   a) aktualny odpis z rejestru KRS,
   b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),
   c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
   d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
   e) wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

   3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie pod adresem:
   Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
   Targowa 1, 63-300 Pleszew
   w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: http://www.mgops.pleszew.info/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie).

   Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
   z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

   VI. Wyniki konkursu

   1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

   2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
   z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

   3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie www.pleszew.mgops.info Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, 62 7427 738, mgops.pleszew@post.pl .

   Dołączone pliki:


   Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

   2017-07-05

   do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, dotycząca obowiązku przeprowadzenia okresowych - rocznych kontroli obiektów budowlanych.

   Dołączone pliki:


   RAZEM SKUTECZNIEJ

   2017-07-04

   Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach regionalnego programu „RAZEM SKUTECZNIEJ” przystąpił do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie.
   Celem wspólnych działań jest integracja usług świadczonych przez powiatowe urzędy tj. PUP Pleszew i instytucje pomocy społecznej tj. MGOPS Pleszew na rzecz długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną oraz efektywne wydatkowanie środków publicznych.
   W Pleszewie 14 osób długotrwale bezrobotnych objętych zostanie sześciomiesięcznym wsparciem w postaci pracy socjalnej, kursów i staży zawodowych oraz robót publicznych.
   3 lipca 2017 Dyrektor MGOPS w Pleszewie Agnieszka Kusiak oraz pracownik socjalny Marcin Wegner wzięli udział w spotkaniu dotyczącym realizacji w.w Programu prowadzonym przez Dyrektora ROPS w Poznaniu Aleksandrę Kowalską. Celem spotkania było wypracowanie narzędzi i oczekiwanych efektów współpracy między OPS i PUP w odniesieniu do założeń Programu. Spotkanie miało charakter roboczy i warsztatowy.
   Program ma charakter pilotażowy, zakończy się w grudniu 2017 roku a jego efektem powinien być powrót na rynek pracy jak największej liczby uczestników.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

    2017-06-29

    Informuję, że w wyniku procedury naboru na ww. stanowisko zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Sobczyńska zamieszkała w Pleszewie.
    Uzasadnienie dokonanego wyboru:
    Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu. W toku procedury naboru kandydatów stwierdzono, że wiedza i doświadczenie w/w kandydatki są odpowiednie i wystarczające do prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionym stanowisku.

    Pleszew, dnia 29.06.2017 r.

    Dyrektor MGOPS Pleszew
    /-/ mgr Agnieszka Kusiak


    Ogłoszenie

    2017-06-27

    Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej.

    Aktualnie poszukujemy wąskiej pralki automatycznej z górnym wsadem oraz lodówki.
    Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem sekretariatu Panią Anetą Klińską lub pracownikiem socjalnym Panem Marcinem Wegnerem pod nr telefonu 62 7422 738.


    Ogłoszenie

    2017-06-12

    DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
    ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Referent ds. świadczeń wychowawczych


    zawód :PRACOWNIK SOCJALNY

    2017-06-09

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zachęca absolwentów szkół średnich do zdobywania kwalifikacji pracownika socjalnego w bezpłatnym Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Poznaniu, ul. Mostowa 6, 61-855 Poznań 061 852-96-25.

    Dołączone pliki:


    NIE BIJ MNIE-KOCHAJ MNIE

    2017-06-08

    Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, dnia 02 czerwca przyłączył się do akcji „Nie bij mnie, kochaj mnie”. Celem tej inicjatywy jest zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec dzieci.

    Pod Ośrodkiem pracownicy socjalni znaleźli „poszkodowanego” misia, którego przygarnęli i zaopiekowali się nim.

    Dyrekcja Ośrodka wraz ze wszystkimi pracownikami chętnie wspiera i będzie wspierać tego typu akcje.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

    Dołączone pliki:


    Informacja

    2017-06-08

    W DNIU 16.06.2017 R. (PIĄTEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE NIECZYNNY


    Rzecznik Praw Dziecka z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

    2017-05-31

    Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzy dużo radości , wspaniałych przyjaźni aby dzieciństwo kojarzyło się Wam z miłością, troską, czułością i mądrością opiekunów którzy wychowując - dodają Wam skrzydeł.

    List do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka

    Wielce Szanowni Państwo,

    1 czerwca to moment, w którym tradycyjnie kieruję do Was kilka słów w sprawie najistotniejszej – dzieci.

    Międzynarodowy Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci: szczęśliwych, uśmiechniętych i tych, które w samotności, ukradkiem ronią łzy w beznadziejnym oczekiwaniu na kolejny cios, tych cieszących się z każdej chwili spędzonej z rodziną i tych, które nigdy nie kryły się w ramionach bliskich, tych, które skaczą wysoko do góry w radości z otrzymanych prezentów, jak i tych, dla których każdy spokojny dzień jest jak spełnione marzenie, tych znających poczucie bezpieczeństwa i tych, które ciągle, będąc w drodze, szukają wolności od strachu. W tym dniu, ale nie tylko, żadne z nich nie może być same, każde dziecko powinno poczuć bliskość i troskę ze strony dorosłych – poczuć, że nie jest opuszczone przez najbliższych na bezludnej wyspie.

    Międzynarodowy Dzień Dziecka, jak i Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka (20 listopada) – oprócz chwil wspólnej radości - powinny być czasem refleksji nad dziecięcą podmiotowością, właściwym momentem na uzyskanie odpowiedzi na pytania: czy dla wszystkich dorosłych dzieci – jak dowodził Janusz Korczak – to już ludzie, czy dopiero nimi będą, czy należy im się szacunek, czy jeszcze na to za wcześnie, czy warto ich słuchać, czy ciągle głosu nie mają i wreszcie – czy prawa dziecka to rzeczywistość czy fikcja?

    1 czerwca, dla Rodziców, Opiekunów i Wychowawców, to idealny moment na podróż w głąb siebie, w poszukiwaniu cząstki Starego Doktora. Warto, ponieważ Korczak dla dzieci chciał wyłącznie dobrze, a ów dobro zamknięto – lata później – w definicji praw dziecka.

    Nie mam wątpliwości, że dziś prawa dziecka są fundamentem dziecięcego szczęścia. Tak rozumiane powinny być kierunkowskazem i filarem dla wszystkich decydujących o losach najmłodszych. Uznając ideę praw dziecka łatwiej troszczyć się o rozwój dzieci, ich edukację, zabezpieczyć elementarne prawo do życia i wychowania w rodzinie, prawa socjalne czy dostęp do opieki medycznej, w tym stomatologicznej, ochronić przed przemocą i wykorzystywaniem. To przecież takie proste, prawda?

    Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Wychowawcy i wszyscy dorośli, którzy na co dzień pracujecie z dziećmi i jesteście najbliżej ich radości i trosk - wyłącznie od Waszych mądrych decyzji zależy, aby tych pierwszych było więcej. Życzę Wam więc tej mądrości, ale przede wszystkim niezliczonych dowodów miłości i powodów do dumy..

    Z wyrazami szacunku
    Rzecznik Praw Dziecka
    Marek Michalak


    Obowiązek przeprowadzania rocznych kontroli obiektów budowlanych.

    2017-05-19

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przypomina o obowiązku przeprowadzania okresowych – rocznych kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z załączoną informacją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie.

    Dołączone pliki:
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji