Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Ogłoszenie

2018-02-12

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


Informacja

2018-02-01

Miło nam poinformować, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie włączył się w akcję społeczną "Walentynkowy Dzień Sąsiedzki" organizowaną przez Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich w Pleszewie i Fundację Animacja. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego społecznego przedsięwzięcia.


Walentynkowy dzień sasiedzki.


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2018-01-31

Dnia 24 stycznia 2018r w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na wstępie wszystkich przybyłych członków Zespołu powitała przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak, która następnie przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu za 2017r.
Przedstawiła również plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2018r i zaprosiła wszystkich członków do wspólnej organizacji kampanii społecznych oraz udziału w szkoleniach.
W dalszej części spotkania przewodnicząca poinformowała o trwającym projekcie „Rozwój usług aktywnej integracji w subregionie kaliskim” realizowanym przez Gminę Gołuchów w partnerstwie z Miastem i Gminą Pleszew /MGOPS Pleszew, Fundacją AKME i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej.
Projekt skierowany jest m.in. do osób doświadczających przemocy – kobiety biorą udział w wyjazdowych warsztatach umiejętności pedagogicznych oraz stacjonarnie w grupach wsparcia prowadzonych przez psycholog.
Następnie pedagodzy poruszyli temat mediacji rówieśniczych i prowadzonego w ZSP nr 3 w Pleszewie pokoju mediacyjnego, służącego pomocą uczniom szkół z terenu MiG Pleszew.
Przewodnicząca Zespołu - również Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy w Pleszewie zaprosiła przedstawicieli szkół do udziału w konkursie - skierowanym do uczniów - na LOGO MGOPS w Pleszewie .

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  RAZEM DBAJMY O CZYSTE POWIETRZE

  2018-01-31

  W związku z podjętymi w kraju działaniami mającymi na celu poprawę jakości powietrza, MGOPS Pleszew informuje o możliwości zapoznania się z materiałami na ten temat.

  "Program Czyste powietrze" - przydatne linki.


  Konkurs na logo

  2018-01-24


  Dołączone pliki:


  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Młodszy Referent ds. Księgowości

  2018-01-18

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Młodszy Referent ds. Księgowości.


  Ogłoszenie

  2018-01-03

  Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Młodszy Referent ds. Księgowości


  Komunikat

  2017-12-19

  W Piątek 22 grudnia 2017 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godziny 13.30.

  W dniu 2 stycznia 2018 Ośrodek będzie nieczynny .


  Informacja

  2017-12-08

  W dniach 18,19,20 grudnia 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - cukier biały
  - olej rzepakowy
  - groszek z marchewką
  - ser podpuszczkowy
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2017-12-08

  W dniu 01 grudnia 2017r. w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
  1. Edukacja ekonomiczna
  2. Zasady zdrowego żywienia
  Szkolenie przeprowadziło Centrum Kształcenia "EDUKATOR".
  W szkoleniu "Edukacja ekonomiczna" udział wzięło 35 osób i w szkoleniu "Zasady zdrowego żywienia " udział wzięło 35 osób.
  Serdecznie dziękujemy osobom, które wzięły udział w szkoleniach.


  Ogłoszenie

  2017-12-06

  W dniu 14.12.2017 (czwartek), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie będzie czynny do godz. 13.30.


  Ogłoszenie

  2017-11-29

  Pilnie potrzebny opiekun dla osób niepełnosprawnych.
  Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” w Pleszewie zatrudni mężczyznę w charakterze opiekuna domowego dla dwóch mężczyzn z stwardnieniem rozsianym poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  Praca od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00- 9.00 i od 19.00-21.00 na umowę zlecenie.
  Stawka godzinowa: 13 zł brutto.
  Kontakt: Zbigniew Nawrocki, tel. kontaktowy: 608 318 973


  Ogłoszenie

  2017-11-23

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


  Ogłoszenie

  2017-11-16

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


  Informacja

  2017-11-15

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 01 grudnia 2017r. (piątek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.30 do 12.30 odbędzie się szkolenie-warsztaty edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.

  Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


  Informacja

  2017-11-15

  W DNIU 21.11.2017 R. (WTOREK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13:30


  Ogłoszenie

  2017-11-07

  Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny


  Ogłoszenie

  2017-10-30

  Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń


  Ogłoszenie

  2017-10-30

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


  Informacja

  2017-10-18

  12 października zakończyła się realizacja projektu socjalnego „W poszukiwaniu siebie”, skierowanego do osób przebywających w Schronisku dla osób bezdomnych w Pleszewie. 15 mężczyzn wzięło udział w 9 spotkaniach ze specjalistami, a głównym tematem zajęć było uzależnienie od alkoholu.

  Efektami projektu jest m.in.: wzrost wiedzy uczestników spotkań na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie, wzrost ich świadomości w zakresie konsekwencji prawnych wynikających z negatywnych zachowań osób będących pod wpływem alkoholu. Zwiększyła się także wiedza beneficjentów projektu na temat radzenia sobie z problemem alkoholowym, poszukiwania dróg wsparcia w walce z chorobą alkoholową. Ważnym elementem działań było podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie poszukiwania pracy.

  Realizacja powyższych celów szczegółowych doprowadziła do osiągnięcia celu głównego, którym była poprawa jakości i funkcjonowania osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym i przebywających w Schronisku dla bezdomnych w Pleszewie.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlana

   Informacja

   2017-10-16

   W dniach 25,26,27 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
   Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
   - szynka drobiowa
   - ryż biały
   - szynka wieprzowa
   - mleko UHT
   - fasola biała
   - koncentrat pomidorowy
   - buraczki wiórki
   - powidła śliwkowe
   Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


   Informacja

   2017-10-13

   Kolejnym działaniem w ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" były:
   5. Konsultacje zawodowe z doradcą zawodowym Panem Marcinem Ulatowskim.
   6. Spotkanie z lekarzem medycyny Panem Oleksandrem Slynko.
   7. Spotkanie informacyjne z wiceprezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT".
   8. Udzielenie Świadectwa Trzeźwości przez Pana Norberta Zmudę.
   9. Spotkanie z pracownikiem socjalnym MGOPS w Pleszewie - panem marcinem Wegnerem.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Ogłoszenie

    2017-10-10

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


    Ogłoszenie

    2017-10-10

    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


    Informacja

    2017-09-28

    W ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" odbyły się już następujące działania:

    1. Zajęcia z terapeutą d/s uzależnień Panią Aurelią Gabryszak.

    2. Spotkanie informacyjne z policjantem KPP Pleszew - Panem Mariuszem Nicke.

    3. Spotkanie z psychologiem Panem Tomaszem Graczykiem.

    4. Spotkanie informacyjne z pośrednikiem pracy PUP Pleszew Panią Marzeną Kuberką.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji