Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Działaność


BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

z dniem 09.05.2016r uruchamia

BEZPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

świadczoną przez adwokata Marcina Sysiaka.

Pomoc ta skierowana jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew

potrzebujących prawnego wsparcia i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wykluczonych społecznie,

a także pokrzywdzonych przestępstwem.

Adwokat Marcin Sysiak udzieli osobom zainteresowanym porad prawnych

w zakresie prawa rodzinnego, w tym spraw dotyczących alimentów, władzy rodzicielskiej, rozwodu oraz mającego odpowiednie zastosowanie w sprawach rodzinnych - prawa karnego.

Osoby chcące skorzystać z PORAD PRAWNYCH

umawiać będzie pracownik MGOPS Pleszew Aneta Gramala

pod nr.tel. 062 7422-738

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji