Internetowy serwis informacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie 2014-07-23
 
 
      Menu Główne
      Aktualności
      Terminy wypłat świadczeń
      Świadczenia
      Druki
      Wymagane dokumenty
      Europejski Fundusz Społeczny
      Prawo
      Ważne adresy
      Polecane strony
      Przemoc
      Przetargi
      Nabory na stanowiska
      Dokumenty wewnętrzne MGOPS
      Kontakt
Lipiec 2014
  Aktualności

Informacja dotycząca dożywiania

2014-07-07

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
w Szkołach i Przedszkolach w 2014r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
Wnioski z pełną dokumentacją
tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 12 sierpnia 2014r.
aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca września 2014r.
Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy
pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.
Sporządziła
E.Chatlińska
Karta Dużej Rodziny

2014-07-01


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje o możliwości składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny uprawniającej do wielu zniżek.
Z uwagi na możliwość skorzystania z powyższej karty w okresie wakacyjnym serdecznie zapraszamy. Informacji udziela P. Angelina Wołowicz pokój 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-10.00 i od 14.00 – 15.00 tel. 62 7422 738 wew.134, e-mail angelinawolowicz@mgopspleszew.pl
w załączeniu wniosek

Dołączone pliki:

1) Karta Dużej Rodziny - wniosekSpotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2014-06-18

W dniu 17.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Kusiak i powitała przybyłych 21 czlonków.
Tematem spotkania była problematyka przemocy na terenie Miasta i Gminy Pleszew
i zapobieganie jej poprzez różne formy działań poszczególnych jednostek.
Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie zdali relację z działań związanych z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, przedstawiono 18 kart do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy. Od 01.01.2014r. założono łącznie 24 „Niebieskie Karty".
Poruszono też temat wszelkich interwencji w rodzinach związanych ze zgłoszeniami ze środowiska, których odnotowano w minionym kwartale 13.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie- podinspektor Artur Wieczorek koordynujący prace zespołu policyjnego wygłosił prelekcję na temat „ Realizacja procedury „Niebieskie Karty” przez Policję.
Spotkanie zakończono dyskusją dotycząca realizacji procedury „Niebieskie Karty”
z optymistycznym akcentem, że wszczęcie procedury pozwala w wielu przypadkach na uzdrowienie sytuacji w rodzinie i zaprzestanie stosowania przemocy.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię
Punkt poradnictwa specjalistycznego

2014-05-28

Dołączone pliki:

1) Punkt poradnictwa specjalistycznegoPOTRZEBNY WOLONTARIAT !

2014-05-19

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie poszukuje osobę dysponującą wolnym czasem i chęcią niesienia pomocy do współpracy z Ośrodkiem Pomocy w ramach wolontariatu. Pomoc miałaby być świadczona w formie pomalowania dwóch pomieszczeń mieszkalnych w Domu Socjalnym w Taczanowie Drugim dla rodziny, która jest objęta pomocą tutejszego Ośrodka..
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62/7422-738, wew. 133 -pracownik socjalny Lidia Ewiak.
Komunikat

2014-04-29

Informujemy, że

2 maja 2014 r. (piątek)

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.

PODZIĘKOWANIE

2014-04-29

Organizatorzy świątecznej zbiórki żywności "ZAJĄCZEK 2014"przeprowadzonej w
dniach 07.04.2014r do 16.04.2014r. w pleszewskich sklepach i marketach
wyrażają serdeczne podziękowanie mieszkańcom Miasta i Gminy za włączenie
się do zbiórki i okazaną pomoc.Zebrane produkty takie jak : mąka,cukier,ryż
makaron,olej,kawa,herbata,czekolady,słodycze pozwoliły na obdarowanie 11
rodzin ,a szczególnie matek samotnie wychowujących i wielodzietnych.

Dyrektor MGOPS
Agnieszka Kusiak
Zbiórka artykułów żywnościowych

2014-04-08

Szanowni Państwo !

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie przeprowadza zbiórkę artykułów żywnościowych dla potrzebujących z terenu Miasta i Gminy Pleszew a szczególnie rodzin wielodzietnych oraz matek samotnie wychowujących dzieci pod hasłem „ZAJĄCZEK 2014r.”
W związku z tym zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o włączenie się do tej zbiórki. Każdy produkt żywnościowy darowany przez Państwa sprawi ogromną radość obdarowywanym. Pomocy przy zbiórce udziela Centrum Wolontariatu w Pleszewie. Patronat medialny objęła Gazeta Pleszewska. Kosze, do których można wkładać produkty żywnościowe znajdują się w sklepach:
- Sklep Polski Państwo Skałeccy
- Market „TESCO”
- Market „NETTO”
- Market „POLO”
- Market „LEDI”
- Sklep Spożywczy „FANTAZJA”
- Sklep Spożywczy „LEWIATAN”
- Sklep wzorcowy RKS Nowy Świat
- Market „DINO”
- Market „KAUFLAND”

Agnieszka Kusiak
Dyrektor

Dołączone pliki:

1) ULOTKA - Zbiórka artykułów żywnościowychSPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2014-03-27

Po raz pierwszy w tym roku, w dniu 26.03.2014r., odbyło się spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Pleszew – przy udziale Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew, Mariana Adamka oraz przedstawicieli Oświaty, Policji, Sądu i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zgodnie z planem spotkania, omówiono problematykę dotyczącą przemocy w rodzinie.

Podczas posiedzenia Pan Włodzimierz Kraska, Komendant Straży Miejskiej pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego, złożył rezygnację z dotychczasowej funkcji. Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew powierzył funkcję Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Agnieszce Kusiak, która poprowadziła dalszą część spotkania.

Poszerzony skład Zespołu Interdyscyplinarnego został zapoznany z:
- sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- dokumentami strategicznymi dla pracy Zespołu,
- planem pracy Zespołu na rok 2014,
- omówiono Niebieskie Karty ze wskazaniem do zamknięcia,
- poruszono kwestię aktywizacji podmiotów uczestniczących w pracach Zespołu na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Plan pracy na 2014 r. został zaakceptowany jednogłośnie i obejmuje 4 spotkania kwartalne, w czasie których odbędą się szkolenia wewnętrzne, dotyczące kompetencji poszczególnych służb w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dołączona galeria:

Zobacz pełną galerię

   Zobacz także: Aktualności - archiwum (10-44 z 44)
      Świadczenia
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Stypendia
      Druki
      Świadczenia rodzinne
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Stypendia
      Wymagane dokumenty
      Świadczenia rodzinne i zasiłki          dla opiekunów
      Pomoc Społeczna
      Fundusz alimentacyjny
      Dodatki mieszkaniowe           i dodatek energetyczny
      Stypendia

Get Adobe Flash player


 
 


 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

 
Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji