Aktualności


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2015-02-19

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach tygodnia
„ Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizuje punkt informacyjny
w dniach 23.02.2015r – 27.02.2015r w którym dyżurować będą specjaliści według załączonego harmonogramu.

Miejsko – Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie :
23.02.2015r
godz. 8.00 – 10.30 Urszula Walczak
godz. 10.30 – 14.00 Magdalena Kaczmarek
24.02.2015r
godz. 8.00 – 10.30 Ewa Rębiasz
godz. 10.30 - 14.00 Hanna Kozłowska
26.02.2015r
godz. 8.00 – 10.30 Marzena Tomczak
godz. 10.30 – 14.00 Sławomir Kupczyk
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Porady Prawne
27.02.2015r
godz.12.00 – 13.30 Tomasz Mielcarek – adwokat

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie :
23.02.2015r
godz. 10.00 – 15.00 Sebastian Błaszczyk
godz. 15.00 – 18.00 Tomasz Kruszyk
24.02.2015r
godz. 10.00 – 15.30 aspirant Bartosz Nowicki
po godzinie 15.30 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 -200

25.02.2015r
godz. 10.00 – 15.00 Tomasz Kruszyk
godz. 15.00 - 18.00 Waldemar Wajsnis
26.02.2015r
godz. 10.00 - 15.00 Waldemar Wajsnis
godz. 15.00 18.00 Marcin Woldański
27.02.2015r
godz. 10.00 – 16.00 Marcin Woldański
po godzinie 16.00 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 – 200
28.02.2015r
godz. 10.00 – 16.00 Sebastian Błaszczyk

Jednocześnie informujemy , że w ramach tygodnia „Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem '' dyżury pełnić będą :
Komornik Sądowy ul. Słowackiego 14 , Pleszew
24.02.2015 godz..10.00 – 14.00
26.02.2015 godz. 10.00 - 14.00
Prokuratura Rejonowa , Plac Kościelny 1 Pleszew w godz. 9.00 – 15.00
23.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
24.02.2015r Prokurator Aleksander Głuchow
25.02.2015r Z-ca Prokuratora Rejonowego Małgorzata Czyżak
26.02.2015r Prokurator Andrzej Mieloszyk
27.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
Sąd Rejonowy w Pleszewie , ul. Malińska 21 pok. nr 113
23.02.215r godz.14.00 – 16.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
24.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
25.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
26.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
27.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Maria Przybył

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie , ul. Osiedlowa 1
23.02.2015r godz. 8.00 – 15.00 Maria Przybył


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2015-01-26

Dnia 22 stycznia 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na wstępie wszystkich przybyłych 34 członków powitała przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak.
Pani Agnieszka Witkowska prowadząca Klub Mediatora przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie przedstawiła ogólne cele i założenia mediacji .Młodzież zaprezentowała przedstawienie " Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów" na przykładzie konfliktu szkolnego.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zespołu, która zaprosiła do Galerii Sztuki w Kaliszu na wernisaż Marty Frey prezentujący tzw. memy – rysunki, których wzorzec opiera się na znalezionych w internecie zdjęciach i obrazach.
Autorka zamieszcza na nich komentarze , które określają kulturowe mechanizmy zachowań i sposobów myślenia w głównej mierze dotyczące kobiecości , i recepcji ciała.
Pani Urszula Walczak – pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r.
Następnie Przewodnicząca Zespołu przedstawiła plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2015r., poinformowała o działającej przy MGOPS w Pleszewie Grupie Nieformalnej SKARABEUSZ działającej na rzecz społeczności lokalnej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym zaprosiła członków Zespołu do współpracy.
Pracownicy socjalni przedstawili 9 Niebieskich Kart proponowanych do zamknięcia.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Podinspektor Artur Wieczorek poinformował o akcji i zaprezentował ulotkę " Zobaczyłem , usłyszałem i ..." której celem jest uświadomienie mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew, że reagując na przestępstwa możemy uratować czyjeś życie , zdrowie lub mienie.
Spotkanie Zespołu zakończyła dyskusja dotycząca problemów związanych z realizacją w praktyce procedury " Niebieskie Karty".

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


  Informacja

  2015-01-14

  W DNIACH 26, 27,28 STYCZNIA 2015R. W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z WIELKOPOLSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI W MAGAZYNIE PRZY UL.MALIŃSKIEJ 34 PRODUKTY WYDAWANE BĘDĄ TYLKO DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.


  Informacja

  2015-01-12

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r. nowe wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny .

  Dołączone pliki:


  Podziękowanie

  2014-12-23

  W dniu 23.12.2014r. dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli, obdarowaliśmy 25 rodzin z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Wszystkim, którzy wsparli akcję "Świąteczna Paczka dla Dzieciaczka" bardzo dziękujemy, dołączając życzenia Wesołych Świąt!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Życzenia

   2014-12-23


   Komunikat

   2014-12-22

   Informujemy, że

   24 grudnia 2014 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   będzie czynny do godziny 13.00


   Podziękowanie za zbiórkę żywności

   2014-12-19   Zebrane produkty pozwoliły na obdarowanie 46 rodzin.

   Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej.

    2014-12-18
    Karty Dużej Rodziny

    2014-12-03

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, jednocześnie informuje, że do tej pory przyjęto 75 wniosków a rozpatrzono 335 kart uprawniających do wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych.
    Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.Na liście partnerów z miesiąca na miesiąc przybywa, są coraz lepsze oferty.
    Pełną listę można znaleźć na stronie:
    www.rodzina.gov.pl


    GRUDZIEŃ 2014 - 25-LECIE MEDIACJI W POLSCE

    2014-12-03

    Ruszyła VIII edycja Kampanii "Pogódźmy się na Święta". W grudniu 200 mediatorów nieodpłatnie pomaga w konfliktach. Jeśli chcesz skorzystać - napisz: pogodzmysie@mediacje.pl lub zadzwoń: Anna Ficek 609 66-48-48 aficek@mediacje.pl. Zapraszamy na stronę: www.pogodzmysie.org
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na spotkania z mediatorem w każdy czwartek w godz.15.15-16.00 w pok.nr 10.


    Informacja dotycząca dożywiania w 2015r.

    2014-12-02

    Informacja dotycząca dożywiania uczniów
    w Szkołach i Przedszkolach w 2015r.

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
    Wnioski z pełną dokumentacją
    tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
    Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
    .
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
    Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
    kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
    Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 15 grudnia 2014r.
    aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2015r.
    Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.

    Sporządziła
    E.Chatlińska
    MGOPS Pleszew
    tel. +48 (0 62) 742 19 82, (0 62) 742 83 64, fax. +48 (0 62) 742 27 38, e-mail: mgops.pleszew@post.pl


    Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

    2014-11-25    25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.
    Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
    Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez Kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.
    Więcej informacji o akcji na stronie: www.rownetraktowanie.gov.pl


    Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

    2014-11-20

    Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
    Rodzaj zadania w formie wsparcia oraz wysokość środków publicznych
    przeznaczonych na jego realizację:
    „Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego
    pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew"

    Dołączone pliki:


    Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

    2014-11-20

    List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

    Dołączone pliki:


    STYPENDIA - INFORMACJA

    2014-11-14

    INFORMACJA


    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że od dnia 01.12.2014r. będą wydawane decyzje o przyznaniu stypendium. Informacja o terminie wypłat znajduje się w decyzji.
    Odbiór decyzji w siedzibie MGOPS Pleszew, ul. Ogrodowa 13


    Spotkania z mediatorem

    2014-10-31


    Informacja dot. osób bezdomnych

    2014-10-28

    Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok drugiego człowieka.

    W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych. Osoby te w szczególny sposób cierpią z powodu nadejścia zimy i niskiej temperatury otoczenia. Aby zabezpieczyć się przed chłodem nocują w różnych, nie zawsze bezpiecznych miejscach. Jeśli zauważymy osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać i powiadomić:
    - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (tel. 62 7422-738 wew. 143)
    - Straż Miejską w Pleszewie (tel. 62 7428-333)
    - Komendę Powiatowa Policji (tel. 997 lub 62 7429-200)

    Na terenie Pleszewa znajduje się Schronisko dla Bezdomnych Im. Św Brata Alberta mieszczące się na ul. Piaski 41 (tel. 62 7421-842) gdzie osoby bezdomne mogą m.in. zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

    Nie Bądź bierny – reaguj


    Zaproszenie do udzielania bezpłatnie korepetycji.

    2014-10-27


    Informacje dotyczące możliwości wsparcia osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz członków ich rodzin.

    2014-10-24


    Wolontariat

    2014-10-16

    Wszystkich, którzy nie zdążyli na wcześniejszy termin, a zainteresowani są włączeniem się w wolontariat- zapraszamy na szkolenie "Czy wolontariat to wariant dla Ciebie?"
    Na szkolenie zapraszamy szczególnie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (oraz każdą zainteresowaną osobę).
    Szkolenie odbędzie się w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, która prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu,

    przy ul. Św. Ducha 5/13 w Pleszewie (Dom Rzemiosła),

    24 października (piątek) w godzinach 15.00 do 18.00.

    Na szkoleniu powiemy o tym:

    - Co to jest wolontariat

    - Co trzeba zrobić, by móc pomagać innym jako wolontariusz

    - Gdzie wolontariusz może pracować

    - Jakie są obowiązki i prawa wolontariusza

    - Co można zyskać jako wolontariusz

    Szkolenie poprowadzi Emilia Golińska.

    Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Szkolenie jest BEZPŁATNE.

    Na zgłoszenia czekamy do 23 października (czwartek): Telefonicznie (62)7427680; mailowo wolontariat.pleszew@gmail.com lub osobiście w Świetlicy.

    Szkolenie odbędzie się w ramach projektu WARIA(n)T WOLONTARIAT, realizowanego w ramach programu Wielkopolska Wiara, finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

    Powiatowa Świetlica Środowiskowa

    dla młodzieży dojeżdżającej

    Centrum Wolontariatu w Pleszewie
    ul. Św. Ducha 5/13 (DOM RZEMIOSŁA)
    63-300 Pleszew
    tel. 62 7427 680

    www.wolontariat.pleszew.info

    www.wolontariat.org.pl/pleszew

    zapraszamy od poniedziałku do piątku

    w godzinach od 8.00 do 18.00


    Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

    2014-10-10

    W dniu 02.10.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Kusiak.
    Po powitaniu 24 przybyłych członków Zespołu Interdyscyplinarnego podsumowano kwartalną działalność zespołu i grup roboczych.
    W minionym kwartale VII – IX /2014 wszczęto 18 procedur Niebieskie Karty, odbyło się 40 spotkań grup roboczych.
    Na spotkaniu pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Pleszewie przedstawili 4 karty ze wskazaniem do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy.
    Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła prezentację dotyczącą rozmowy członków grup roboczych ze sprawcą przemocy i z ofiarą przemocy.
    Spotkanie zakończono dyskusją dotyczacą realizacji procedury Niebieskie Karty.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     Mocna Rodzina

     2014-10-05

     Dołączone pliki:
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji