Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Aktualności


Ogłoszenie

2017-11-16

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń.


Informacja

2017-11-15

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 01 grudnia 2017r. (piątek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.30 do 12.30 odbędzie się szkolenie-warsztaty edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


Informacja

2017-11-15

W DNIU 21.11.2017 R. (WTOREK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13:30


Ogłoszenie

2017-11-07

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Pracownik socjalny


Ogłoszenie

2017-10-30

Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń


Ogłoszenie

2017-10-30

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


Informacja

2017-10-18

12 października zakończyła się realizacja projektu socjalnego „W poszukiwaniu siebie”, skierowanego do osób przebywających w Schronisku dla osób bezdomnych w Pleszewie. 15 mężczyzn wzięło udział w 9 spotkaniach ze specjalistami, a głównym tematem zajęć było uzależnienie od alkoholu.

Efektami projektu jest m.in.: wzrost wiedzy uczestników spotkań na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie i życie, wzrost ich świadomości w zakresie konsekwencji prawnych wynikających z negatywnych zachowań osób będących pod wpływem alkoholu. Zwiększyła się także wiedza beneficjentów projektu na temat radzenia sobie z problemem alkoholowym, poszukiwania dróg wsparcia w walce z chorobą alkoholową. Ważnym elementem działań było podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie poszukiwania pracy.

Realizacja powyższych celów szczegółowych doprowadziła do osiągnięcia celu głównego, którym była poprawa jakości i funkcjonowania osób bezdomnych dotkniętych problemem alkoholowym i przebywających w Schronisku dla bezdomnych w Pleszewie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Informacja

  2017-10-16

  W dniach 25,26,27 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
  Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
  - szynka drobiowa
  - ryż biały
  - szynka wieprzowa
  - mleko UHT
  - fasola biała
  - koncentrat pomidorowy
  - buraczki wiórki
  - powidła śliwkowe
  Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


  Informacja

  2017-10-13

  Kolejnym działaniem w ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" były:
  5. Konsultacje zawodowe z doradcą zawodowym Panem Marcinem Ulatowskim.
  6. Spotkanie z lekarzem medycyny Panem Oleksandrem Slynko.
  7. Spotkanie informacyjne z wiceprezesem Stowarzyszenia Trzeźwościowego "AZYMUT".
  8. Udzielenie Świadectwa Trzeźwości przez Pana Norberta Zmudę.
  9. Spotkanie z pracownikiem socjalnym MGOPS w Pleszewie - panem marcinem Wegnerem.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Ogłoszenie

   2017-10-10

   Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Ogłoszenie

   2017-10-10

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


   Informacja

   2017-09-28

   W ramach projektu socjalnego pt. "W poszukiwaniu siebie" odbyły się już następujące działania:

   1. Zajęcia z terapeutą d/s uzależnień Panią Aurelią Gabryszak.

   2. Spotkanie informacyjne z policjantem KPP Pleszew - Panem Mariuszem Nicke.

   3. Spotkanie z psychologiem Panem Tomaszem Graczykiem.

   4. Spotkanie informacyjne z pośrednikiem pracy PUP Pleszew Panią Marzeną Kuberką.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Informacja

    2017-09-12    Ogłoszenie

    2017-09-06

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Pracownik socjalny.


    Ogłoszenie

    2017-08-28

    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


    Ogłoszenie

    2017-08-23

    Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie


    Informacja

    2017-08-21    INFORMACJE O PROJEKCIE

    2017-08-09

    Dołączone pliki:


    Ogłoszenie

    2017-08-08

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Inspektor w Sekcji Świadczeń


    Informacja

    2017-08-07

    W dniu 01.08.2017r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
    Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
    Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2017r. do 30.06.2018r.
    W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułow spożywczych otrzymają 1122 osoby.


    KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

    Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.


    Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
    Zestaw na Podprogram 2017 gotowych artykułow spożywczych obejmuje:
    - groszek z marchewką
    - fasola biała
    - koncentrat pomidorowy
    - buraczki wiórki
    - powidła śliwkowe
    - makaron jajeczny
    - makaron kukurydziany bezglutenowy
    - ryż biały
    - kasza gryczana
    - herbatniki maślane
    - mleko UHT
    - ser podpuszczkowy
    - gulasz wieprzowy z warzywami
    - szynka drobiowa
    - szynka wieprzowa mielona
    - pasztet wieprzowy
    - filet z makreli w oleju
    - cukier biały
    - olej rzepakowy

    W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
    - warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
    - warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
    - programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
    - warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domnowego).


    Informacja

    2017-08-07

    W DNIU 14.08.2017 R. (PONIEDZIAŁEK) MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLESZEWIE
    BĘDZIE NIECZYNNY


    Informacja

    2017-07-28

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, działając zgodnie z art. art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 06-07-2017 r. na stronie internetowej MGOPS Pleszew www.pleszew.mgops.info.) o otwartym naborze na Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera wybrano ofertę:
    STOWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju” Ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW
    do wspólnej realizacji ww. projektu.
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożył tylko jeden podmiot:
    STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”
    Ul. K. Wielkiego 7A
    63-300 PLESZEW
    Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne niezbędne do realizacji projektu. Koncepcja realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu zaproponowana przez STWARZYSZENIE „Centrum Rozwoju”, ul. K. Wielkiego 7A, 63-300 PLESZEW, spełniła oczekiwania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

    Agnieszka Kusiak
    Dyrektor
    Miejsko-Gminnego
    Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Pleszewie


    Informacja

    2017-07-21

    W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym i świadczeniowym Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Sekcja Funduszu Alimentacyjnego MGOPS Pleszew informuje:
    Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) i funduszu alimentacyjnego można pobrać i złożyć od dnia 01 sierpnia 2017r w Punkcie Obsługi Interesanta MGOPS Pleszew w godzinach pracy Ośrodka
    od 07.00 do 18.00
    Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu "Rodzina 500+", prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.
    Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
    Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada danego roku i trwa do 31 października kolejnego roku kalendarzowego.
    UWAGA!
    W przypadku złożenia wniosku później niż w październiku 2017r prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące!
    TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW PROGRAMU 500+
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
    WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
    Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
    za październik 2017r do 31 października 2017r
    Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
    za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
    Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
    za październik, listopad i grudzień 2017r
    do 31 grudnia 2017r
    Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
    do 31 stycznia 2018r
    Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
    Za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
    TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
    WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
    Od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017r
    za październik 2017r do 31 października 2017r
    Od 1 wrzesnia do 30 września 2017r
    za październik i listopad 2017r do 30 listopada 2017r
    Od 1 pździernik do 31 październik 2017r
    Za październik, listopad i grudzień 2017r
    do 31 grudnia 2017r
    Od 1 listopad do 30 listopad 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku (tj. listopad 2017r )
    do 31 stycznia 2018r
    Od 1 grudnia 2017r do 31 stycznia 2018r
    za grudzień 2017r oraz styczeń i luty do ostatniego dnia lutego 2018r
    TERMINY REALIZACJI WNIOSKÓW W SPRAWIE USTALENIA PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW
    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
    WYPŁATA NASTĄPI W MIESIĄCU
    Od 1 sierpnia 2017r do 31 sierpnia 2017r
    za listopad 2017r do 30 listopad 2017r
    Od 1 września 2017r do 31 pażdziernika 2017r
    za listopad i grudzień 2017r do 31 grudnia 2017r
    Od 1 listopada 2017r do 30 listopada 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku tj. listopad 2017r
    wypłata za listopad i grudzień 2017r oraz styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia lutego 2018r
    Od 1 grudnia 2017r do 31 grudnia 2017r
    od miesiąca złożenia wniosku tj. grudzień 2017r za grudzień 2017r, styczeń i luty 2018r do ostatniego dnia 2018r.
    Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze, rodzinne z funduszu alimentacyjnego udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie , właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
    Wypełniony wniosek o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego można złożyć osobiście lub listownie. Jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały:
    - ministerialny Portal Informacyjno -Usługowy Emp@tia,
    -bankowiość elektroniczną ,
    -PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS,
    -ePUAP-elektorniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
    Systemy te umożliwiają jedynie złożenie wniosku, natomiast dalszy ciąg postępowania administracyjnego (np. ewentualne wezwanie do uzupełnienia wniosku czy doręczenie decyzji) odbywa się drogą pisemną, czyli w postaci papierowej!
    W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjneo oraz świadczeń wychowawczych rokiem kalendarzowym , który stanowi bazę do ustalenia dochodu rodziny jest rok 2016r.
    Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidulanej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

    Od 1 sierpnia 2017r odpowiednie oświadczenia doytyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje), osoba wnioskująca wsparcie. Dotyczy to także wniosków składanych od dnia 1 sierpnia 2017r !

    ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PROGRAMU 500+

    Mając na uwadze, iż od dnia 01.08.2017r obowiązują zmiany w przedmiocie ustalania prawa do świadczeń wychowawczych ( 500+) osoby, które deklarowały do tej pory samotne wychowywanie dziecka ( w składzie rodziny brak ojca/matki) obowiązane są przedłożyć:

    - prawomocy odpis wyroku lub ugody sądowej o zasądzeniu na rzecz dziecka świadczeń alimetacyjnych ( opatrzone klauzulą wykonalności),
    - dokument potwierdzający zgon drugiego z rodziców,
    - dokument sądowy potwierdzający fakt, że powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
    - zupełny odpis aktu urodzenia dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,
    - orzeczenie sądu, że dziecko jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach

    Powyższe zasady postępowania reguluje art. 2 pkt 13, (definicja osoby samotnie wychowującej dziecko) oraz art. 8 ust.2 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

    Od 1 sierpnia 2017r ulega zmianie definicja "rodziny"- zgodnie z jej nowym brzmieniem, dziecko zalicza sie jednoczesnie do czlonków rodziny obydwojga rodziców, jeśli zgodnie z orzeczeniem sądu , jest ono pod opieką naprzemienną obojga rodziców rowiedzionych lub żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających sie okresach.
    Oznacza to, że nowe przepisy będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego od 1 października 2017r.

    ZASADY WERYFIKACJI DOCHODU PO ZMIANACH OD 01.08.2017r

    Nowe przepisy wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochod z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochdód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło albo ponownie rozpoczyna pozarolniczą działalność gospodarczą.

    W przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ten nie będzie już ustalany w oparciu o oświadczenie członka rodziny, lecz w oparciu o odpowiednie dane z zaświadczenia z urzędu skarbowego, dołączanego do wniosku przez osobę ubiegającą się, które to dane będą podstawą do ustalenia dochodu z tego tytułu, zgodnie z odpowiednim dochodem wskazanym w obwieszeniu ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
    Zaświadczenie takie powinno zawierać informacje o:
    a) formie opłacanego podatku,
    b) wysokości przychodu,
    c) stawce podatku,
    d) wysokości opłacanego podatku

    Wzory wniosków i i załączników dostępne pod poniższym adresem :
    http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


    Ogłoszenie

    2017-07-21

    Dyrektor Miejsko-Gminego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.


    OGŁOSZENIE

    2017-07-06

    Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2018-2021 projektu w ramach poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

    Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm, t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.2. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

    Oferta skierowana jest do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

    Projekt, którego Liderem zostanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

    Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej na realizację projektu w ramach ustalonej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu alokacji środków.

    Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.1.2 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

    Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

    Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

    Partner odpowiadać będzie za 1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

    I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

    1) Działania mające na celu poprawę dostępu do sług opiekuńczych /asystenckich osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.

    2) Działania mające na celu poprawę dostępu do mieszkań chronionych osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym dzieciom, rodzinom z dziećmi, młodzieży, osobom starszym i niepełnosprawnym oraz ich otoczeniu.


    II. Forma prawna partnera:

    Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm./.

    III. Wymagania.

    O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

    1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.
    Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

    2. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.
    Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

    3. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.).
    Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

    4. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.
    Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

    5. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu
    Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

    6. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.
    Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

    IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

    1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
    2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

    Szczegółowe opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

    V. Liczba partnerów:

    Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera, może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

    VI. Warunki i termin składania dokumentów

    1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
    2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
    a) aktualny odpis z rejestru KRS,
    b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),
    c) aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
    d) inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
    e) wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu.

    3. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie pod adresem:
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie
    Targowa 1, 63-300 Pleszew
    w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie internetowej: http://www.mgops.pleszew.info/ (decyduje data wpływu oferty do siedziby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie).

    Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
    z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

    VI. Wyniki konkursu

    1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

    2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
    z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.

    3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie www.pleszew.mgops.info Dodatkowe informacje można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie, ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew, 62 7427 738, mgops.pleszew@post.pl .

    Dołączone pliki:


    Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie

    2017-07-05

    do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych, dotycząca obowiązku przeprowadzenia okresowych - rocznych kontroli obiektów budowlanych.

    Dołączone pliki:


    RAZEM SKUTECZNIEJ

    2017-07-04

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach regionalnego programu „RAZEM SKUTECZNIEJ” przystąpił do współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie.
    Celem wspólnych działań jest integracja usług świadczonych przez powiatowe urzędy tj. PUP Pleszew i instytucje pomocy społecznej tj. MGOPS Pleszew na rzecz długotrwale bezrobotnych będących wspólnymi klientami instytucji rynku pracy i instytucji pomocy społecznej, mających na celu aktywizację zawodową i społeczną oraz efektywne wydatkowanie środków publicznych.
    W Pleszewie 14 osób długotrwale bezrobotnych objętych zostanie sześciomiesięcznym wsparciem w postaci pracy socjalnej, kursów i staży zawodowych oraz robót publicznych.
    3 lipca 2017 Dyrektor MGOPS w Pleszewie Agnieszka Kusiak oraz pracownik socjalny Marcin Wegner wzięli udział w spotkaniu dotyczącym realizacji w.w Programu prowadzonym przez Dyrektora ROPS w Poznaniu Aleksandrę Kowalską. Celem spotkania było wypracowanie narzędzi i oczekiwanych efektów współpracy między OPS i PUP w odniesieniu do założeń Programu. Spotkanie miało charakter roboczy i warsztatowy.
    Program ma charakter pilotażowy, zakończy się w grudniu 2017 roku a jego efektem powinien być powrót na rynek pracy jak największej liczby uczestników.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń wychowawczych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie

     2017-06-29

     Informuję, że w wyniku procedury naboru na ww. stanowisko zostanie zatrudniona Pani Katarzyna Sobczyńska zamieszkała w Pleszewie.
     Uzasadnienie dokonanego wyboru:
     Kandydatka spełnia wszystkie wymagania formalne zawarte w ustawie o pracownikach samorządowych oraz w ogłoszeniu. W toku procedury naboru kandydatów stwierdzono, że wiedza i doświadczenie w/w kandydatki są odpowiednie i wystarczające do prawidłowego i efektywnego pełnienia obowiązków na wymienionym stanowisku.

     Pleszew, dnia 29.06.2017 r.

     Dyrektor MGOPS Pleszew
     /-/ mgr Agnieszka Kusiak


     Ogłoszenie

     2017-06-27

     Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zwraca się z prośbą do osób mogących bezinteresownie udzielić pomocy rzeczowej.

     Aktualnie poszukujemy wąskiej pralki automatycznej z górnym wsadem oraz lodówki.
     Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy proszone są o kontakt z pracownikiem sekretariatu Panią Anetą Klińską lub pracownikiem socjalnym Panem Marcinem Wegnerem pod nr telefonu 62 7422 738.
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji