Aktualności


Pchli Targ 2015

2015-03-27

Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
Kategoria: Spotkania
Data: 24.04.2015r.
Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
Zapraszamy na Pchli targ 24 kwietnia 2015 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
2. Pchli Targ odbędzie się 24 kwietnia 2015 r. /piątek / od godz. 8.00
3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu:62 7422 738 wew. 142 lub droga elektroniczną: skarabeusz.pleszew@interia.pl
12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.


Informacja

2015-03-12

Ponieważ odbieramy liczne zapytania telefoniczne dotyczące odliczeń od podatków.
Informujemy, iż wszelkie świadczenia z Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie nie są opodatkowane w związku z czym nie wystawiamy PIT-ów.


Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

2015-02-19

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach tygodnia
„ Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizuje punkt informacyjny
w dniach 23.02.2015r – 27.02.2015r w którym dyżurować będą specjaliści według załączonego harmonogramu.

Miejsko – Gminnny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie :
23.02.2015r
godz. 8.00 – 10.30 Urszula Walczak
godz. 10.30 – 14.00 Magdalena Kaczmarek
24.02.2015r
godz. 8.00 – 10.30 Ewa Rębiasz
godz. 10.30 - 14.00 Hanna Kozłowska
26.02.2015r
godz. 8.00 – 10.30 Marzena Tomczak
godz. 10.30 – 14.00 Sławomir Kupczyk
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Porady Prawne
27.02.2015r
godz.12.00 – 13.30 Tomasz Mielcarek – adwokat

Komenda Powiatowa Policji w Pleszewie :
23.02.2015r
godz. 10.00 – 15.00 Sebastian Błaszczyk
godz. 15.00 – 18.00 Tomasz Kruszyk
24.02.2015r
godz. 10.00 – 15.30 aspirant Bartosz Nowicki
po godzinie 15.30 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 -200

25.02.2015r
godz. 10.00 – 15.00 Tomasz Kruszyk
godz. 15.00 - 18.00 Waldemar Wajsnis
26.02.2015r
godz. 10.00 - 15.00 Waldemar Wajsnis
godz. 15.00 18.00 Marcin Woldański
27.02.2015r
godz. 10.00 – 16.00 Marcin Woldański
po godzinie 16.00 kontakt z dyżurnym KPP pod nr telefonu 62-7429 – 200
28.02.2015r
godz. 10.00 – 16.00 Sebastian Błaszczyk

Jednocześnie informujemy , że w ramach tygodnia „Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem '' dyżury pełnić będą :
Komornik Sądowy ul. Słowackiego 14 , Pleszew
24.02.2015 godz..10.00 – 14.00
26.02.2015 godz. 10.00 - 14.00
Prokuratura Rejonowa , Plac Kościelny 1 Pleszew w godz. 9.00 – 15.00
23.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
24.02.2015r Prokurator Aleksander Głuchow
25.02.2015r Z-ca Prokuratora Rejonowego Małgorzata Czyżak
26.02.2015r Prokurator Andrzej Mieloszyk
27.02.2015r Prokurator Rejonowy Antoni Ulatowski
Sąd Rejonowy w Pleszewie , ul. Malińska 21 pok. nr 113
23.02.215r godz.14.00 – 16.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
24.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
25.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Marta Rucińska
26.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Magdalena Tuzinkiewicz – Kujawa
27.02.2015r godz. 13.00 – 15.00 Maria Przybył

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Pleszewie , ul. Osiedlowa 1
23.02.2015r godz. 8.00 – 15.00 Maria Przybył


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2015-01-26

Dnia 22 stycznia 2015r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na wstępie wszystkich przybyłych 34 członków powitała przewodnicząca Zespołu Pani Agnieszka Kusiak.
Pani Agnieszka Witkowska prowadząca Klub Mediatora przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie przedstawiła ogólne cele i założenia mediacji .Młodzież zaprezentowała przedstawienie " Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów" na przykładzie konfliktu szkolnego.
Następnie głos zabrała Przewodnicząca Zespołu, która zaprosiła do Galerii Sztuki w Kaliszu na wernisaż Marty Frey prezentujący tzw. memy – rysunki, których wzorzec opiera się na znalezionych w internecie zdjęciach i obrazach.
Autorka zamieszcza na nich komentarze , które określają kulturowe mechanizmy zachowań i sposobów myślenia w głównej mierze dotyczące kobiecości , i recepcji ciała.
Pani Urszula Walczak – pracownik socjalny Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie przedstawiła sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014r.
Następnie Przewodnicząca Zespołu przedstawiła plan pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na 2015r., poinformowała o działającej przy MGOPS w Pleszewie Grupie Nieformalnej SKARABEUSZ działającej na rzecz społeczności lokalnej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i tym samym zaprosiła członków Zespołu do współpracy.
Pracownicy socjalni przedstawili 9 Niebieskich Kart proponowanych do zamknięcia.
Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie Podinspektor Artur Wieczorek poinformował o akcji i zaprezentował ulotkę " Zobaczyłem , usłyszałem i ..." której celem jest uświadomienie mieszkańcom Miasta i Gminy Pleszew, że reagując na przestępstwa możemy uratować czyjeś życie , zdrowie lub mienie.
Spotkanie Zespołu zakończyła dyskusja dotycząca problemów związanych z realizacją w praktyce procedury " Niebieskie Karty".

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


  Informacja

  2015-01-14

  W DNIACH 26, 27,28 STYCZNIA 2015R. W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE PRODUKTY ŻYWNOŚCIOWE Z WIELKOPOLSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCI W MAGAZYNIE PRZY UL.MALIŃSKIEJ 34 PRODUKTY WYDAWANE BĘDĄ TYLKO DLA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH.


  Informacja

  2015-01-12

  Na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r. nowe wnioski w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny .

  Dołączone pliki:


  Podziękowanie

  2014-12-23

  W dniu 23.12.2014r. dzięki wsparciu sponsorów i ludzi dobrej woli, obdarowaliśmy 25 rodzin z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Wszystkim, którzy wsparli akcję "Świąteczna Paczka dla Dzieciaczka" bardzo dziękujemy, dołączając życzenia Wesołych Świąt!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   Życzenia

   2014-12-23


   Komunikat

   2014-12-22

   Informujemy, że

   24 grudnia 2014 r. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

   będzie czynny do godziny 13.00


   Podziękowanie za zbiórkę żywności

   2014-12-19   Zebrane produkty pozwoliły na obdarowanie 46 rodzin.

   Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej.

    2014-12-18
    Karty Dużej Rodziny

    2014-12-03

    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, jednocześnie informuje, że do tej pory przyjęto 75 wniosków a rozpatrzono 335 kart uprawniających do wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych.
    Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.Na liście partnerów z miesiąca na miesiąc przybywa, są coraz lepsze oferty.
    Pełną listę można znaleźć na stronie:
    www.rodzina.gov.pl


    GRUDZIEŃ 2014 - 25-LECIE MEDIACJI W POLSCE

    2014-12-03

    Ruszyła VIII edycja Kampanii "Pogódźmy się na Święta". W grudniu 200 mediatorów nieodpłatnie pomaga w konfliktach. Jeśli chcesz skorzystać - napisz: pogodzmysie@mediacje.pl lub zadzwoń: Anna Ficek 609 66-48-48 aficek@mediacje.pl. Zapraszamy na stronę: www.pogodzmysie.org
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na spotkania z mediatorem w każdy czwartek w godz.15.15-16.00 w pok.nr 10.


    Informacja dotycząca dożywiania w 2015r.

    2014-12-02

    Informacja dotycząca dożywiania uczniów
    w Szkołach i Przedszkolach w 2015r.

    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
    Wnioski z pełną dokumentacją
    tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
    Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
    .
    Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
    Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
    kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
    Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 15 grudnia 2014r.
    aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2015r.
    Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.

    Sporządziła
    E.Chatlińska
    MGOPS Pleszew
    tel. +48 (0 62) 742 19 82, (0 62) 742 83 64, fax. +48 (0 62) 742 27 38, e-mail: mgops.pleszew@post.pl


    Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

    2014-11-25    25 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.
    Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
    Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez Kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.
    Więcej informacji o akcji na stronie: www.rownetraktowanie.gov.pl
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji