Aktualności


INFORMACJA DLA RODZICÓW - STYPENDIA SZKOLNE

2016-07-25

MGOPS w Pleszewie informuje, ze wnioski na stypendia szkolne będą wydawane po 15 sierpnia, natomiast składać należy od 1- 15 września danego roku szkolnego, przy ul. Ogrodowej 13.
Zgodnie ze zmianą Uchwały nr XIII/155/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016r., od 1 września warunkiem uzyskania świadczenia jest okazanie się fakturami z poniesionych wydatków dotyczących udziału dziecka w zajęciach edukacyjnych, w tym w szczególności:
- zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, stroju na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia wymaganego przez szkołę,
- zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych,
- opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach (wyjazdach) do kin teatrów lub innych imprezach organizowanych przez szkołę,
- opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych lub innych zajęciach edukacyjnych.
UWAGA!
Faktury, bądź rachunki uproszczone muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę (osobę, na którą wystawiona jest decyzja). W przypadku, kiedy wartość faktury/ rachunku przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nastąpi zwrot poniesionych kosztów do wysokości świadczenia.
W sytuacji, kiedy wartość faktury będzie niższa niż wysokość świadczenia, zwrot nastąpi
do wysokości wartości faktury/rachunku.
Do stypendium przyznanego na okres wrzesień- grudzień 2016r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 lipca do 10 grudnia 2016r.

Do stypendium przyznanego na okres styczeń-czerwiec 2017r. należy przedłożyć faktury z poniesionych wydatków za okres od 1 stycznia do 10 czerwca 2017r.
Zakup codziennej odzieży i obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie
do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany
w ramach stypendium szkolnego.


SPOTKANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

2016-04-29

W dniu 27 kwietnia 2016r w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które rozpoczęła przewodnicząca Pani Agnieszka Kusiak powitaniem wszystkich przybyłych członków i przedstawiła krótkie sprawozdanie z kwartalnej działalności Zespołu.
W minionym kwartale wszczętych zostało 9 procedur Niebieskie Karty, w porównaniu do pierwszego kwartału ubr. utrzymuje się tendencja spadkowa w ilości wszczętych procedur.
Na spotkaniu zakończonych zostało 10 procedur w większości przypadków z powodu ustania przemocy.
W czasie spotkania rozmawiano na temat organizacji kampanii „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet” odbywającej się w dniach 25 listopad - 10 grudzień 2016r. Pani Agnieszka Kusiak zaprosiła wszystkich członków Zespołu do współpracy w tym wydarzeniu.
Następnie Przewodnicząca przedstawiła Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2016-2020.
Spotkanie zakończyła dyskusja na temat sytuacji dzieci w rodzinach gdzie występuje zjawisko przemocy.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Życzenia Świąteczne

  2016-03-23  INFORMACJA

  2016-03-23

  W DNIU 25.03.2016 R.
  OŚRODEK BĘDZIE CZYNNY DO GODZ. 13.30


  Rodzina 500+

  2016-03-22

  Składanie wniosku przez portal e-Puap

  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji