Aktualności


Podziękowanie za zbiórkę żywności

2014-12-18


Zarządzenie w sprawie przyznania dotacji organizacji pozarządowej.

2014-12-18
Karty Dużej Rodziny

2014-12-03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do składania wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, jednocześnie informuje, że do tej pory przyjęto 75 wniosków a rozpatrzono 335 kart uprawniających do wielu zniżek dla rodzin wielodzietnych.
Liczba instytucji i firm, które oferują zniżki rodzinom systematycznie się powiększa.Na liście partnerów z miesiąca na miesiąc przybywa, są coraz lepsze oferty.
Pełną listę można znaleźć na stronie:
www.rodzina.gov.pl


GRUDZIEŃ 2014 - 25-LECIE MEDIACJI W POLSCE

2014-12-03

Ruszyła VIII edycja Kampanii "Pogódźmy się na Święta". W grudniu 200 mediatorów nieodpłatnie pomaga w konfliktach. Jeśli chcesz skorzystać - napisz: pogodzmysie@mediacje.pl lub zadzwoń: Anna Ficek 609 66-48-48 aficek@mediacje.pl. Zapraszamy na stronę: www.pogodzmysie.org
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza na spotkania z mediatorem w każdy czwartek w godz.15.15-16.00 w pok.nr 10.


Informacja dotycząca dożywiania w 2015r.

2014-12-02

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
w Szkołach i Przedszkolach w 2015r.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do; przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości składania wniosków w sprawie dożywiania .
Wnioski z pełną dokumentacją
tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy.
Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
Rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego (456,00 zł) czyli 684,00 zł. miesięcznie,
kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu.
Termin składania wniosków do tut.Ośrodka ustala się do dnia 15 grudnia 2014r.
aby można było przeprowadzić wywiady środowiskowe i wydać decyzje , które pozwolą na korzystanie z dożywiania od m-ca stycznia 2015r.
Potwierdzeniem dla szkoły/przedszkola o przyznaniu tej formy pomocy jest decyzja wydana przez tut. Ośrodek.

Sporządziła
E.Chatlińska
MGOPS Pleszew
tel. +48 (0 62) 742 19 82, (0 62) 742 83 64, fax. +48 (0 62) 742 27 38, e-mail: mgops.pleszew@post.pl


Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

2014-11-2525 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. To także dzień rozpoczynający kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. MSW podejmuje działania na rzecz jej przeciwdziałania.
Co roku 25 listopada, w dniu ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, startuje kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. To międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy wobec kobiet. Akcja zakończy się 10 grudnia, czyli w Dniu Praw Człowieka. Data ta nie jest przypadkowa – symbolicznie podkreśla, że przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka.
Symbolem tej kampanii jest noszenie białej wstążki przez mężczyzn. Akcja została zapoczątkowana przez Kanadyjskich aktywistów po wydarzeniach tzw. masakry w Montrealu. 6 grudnia 1989 roku na terenie tamtejszej politechniki 25-letni mężczyzna postrzelił 24 kobiety i 4 mężczyzn. 14 kobiet zmarło w wyniku odniesionych ran, zabójca popełnił samobójstwo.
Więcej informacji o akcji na stronie: www.rownetraktowanie.gov.pl


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

2014-11-20

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
Rodzaj zadania w formie wsparcia oraz wysokość środków publicznych
przeznaczonych na jego realizację:
„Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym z terenu Miasta i Gminy Pleszew"

Dołączone pliki:


Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

2014-11-20

List Rzecznika Praw Dziecka z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Dołączone pliki:


STYPENDIA - INFORMACJA

2014-11-14

INFORMACJA


Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że od dnia 01.12.2014r. będą wydawane decyzje o przyznaniu stypendium. Informacja o terminie wypłat znajduje się w decyzji.
Odbiór decyzji w siedzibie MGOPS Pleszew, ul. Ogrodowa 13


Spotkania z mediatorem

2014-10-31


Informacja dot. osób bezdomnych

2014-10-28

Nigdy nie przechodźmy obojętnie obok drugiego człowieka.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym należy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych. Osoby te w szczególny sposób cierpią z powodu nadejścia zimy i niskiej temperatury otoczenia. Aby zabezpieczyć się przed chłodem nocują w różnych, nie zawsze bezpiecznych miejscach. Jeśli zauważymy osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy nie należy zwlekać i powiadomić:
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie (tel. 62 7422-738 wew. 143)
- Straż Miejską w Pleszewie (tel. 62 7428-333)
- Komendę Powiatowa Policji (tel. 997 lub 62 7429-200)

Na terenie Pleszewa znajduje się Schronisko dla Bezdomnych Im. Św Brata Alberta mieszczące się na ul. Piaski 41 (tel. 62 7421-842) gdzie osoby bezdomne mogą m.in. zjeść ciepły posiłek i przespać się w normalnych warunkach.

Nie Bądź bierny – reaguj


Zaproszenie do udzielania bezpłatnie korepetycji.

2014-10-27


Informacje dotyczące możliwości wsparcia osób pokrzywdzonym przestępstwem oraz członków ich rodzin.

2014-10-24


Wolontariat

2014-10-16

Wszystkich, którzy nie zdążyli na wcześniejszy termin, a zainteresowani są włączeniem się w wolontariat- zapraszamy na szkolenie "Czy wolontariat to wariant dla Ciebie?"
Na szkolenie zapraszamy szczególnie uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych (oraz każdą zainteresowaną osobę).
Szkolenie odbędzie się w Powiatowej Świetlicy Środowiskowej dla młodzieży dojeżdżającej, która prowadzi Lokalne Centrum Wolontariatu,

przy ul. Św. Ducha 5/13 w Pleszewie (Dom Rzemiosła),

24 października (piątek) w godzinach 15.00 do 18.00.

Na szkoleniu powiemy o tym:

- Co to jest wolontariat

- Co trzeba zrobić, by móc pomagać innym jako wolontariusz

- Gdzie wolontariusz może pracować

- Jakie są obowiązki i prawa wolontariusza

- Co można zyskać jako wolontariusz

Szkolenie poprowadzi Emilia Golińska.

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia. Szkolenie jest BEZPŁATNE.

Na zgłoszenia czekamy do 23 października (czwartek): Telefonicznie (62)7427680; mailowo wolontariat.pleszew@gmail.com lub osobiście w Świetlicy.

Szkolenie odbędzie się w ramach projektu WARIA(n)T WOLONTARIAT, realizowanego w ramach programu Wielkopolska Wiara, finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Powiatowa Świetlica Środowiskowa

dla młodzieży dojeżdżającej

Centrum Wolontariatu w Pleszewie
ul. Św. Ducha 5/13 (DOM RZEMIOSŁA)
63-300 Pleszew
tel. 62 7427 680

www.wolontariat.pleszew.info

www.wolontariat.org.pl/pleszew

zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godzinach od 8.00 do 18.00


Spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego

2014-10-10

W dniu 02.10.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie odbyło się kwartalne spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego , które prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Kusiak.
Po powitaniu 24 przybyłych członków Zespołu Interdyscyplinarnego podsumowano kwartalną działalność zespołu i grup roboczych.
W minionym kwartale VII – IX /2014 wszczęto 18 procedur Niebieskie Karty, odbyło się 40 spotkań grup roboczych.
Na spotkaniu pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego ośrodka Pomocy społecznej w Pleszewie przedstawili 4 karty ze wskazaniem do zamknięcia z uwagi na ustanie przemocy.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła prezentację dotyczącą rozmowy członków grup roboczych ze sprawcą przemocy i z ofiarą przemocy.
Spotkanie zakończono dyskusją dotyczacą realizacji procedury Niebieskie Karty.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Mocna Rodzina

  2014-10-05

  Dołączone pliki:


  Fundacja Aviva zaprasza do współpracy

  2014-10-02

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zaprasza do podejmowania inicjatyw oddolnych dla własnego otoczenia.
  Fundacja Aviva zaprasza do współpracy:
  „Masz ciekawy pomysł, który pomoże rodzicom w wychowaniu małych dzieci? Pomóż mu wypłynąć na szerokie wody. Zgłoś swój pomysł do konkursu, zdobądź dla niego poparcie i uzyskaj środki na jego realizację. Na inicjatywy i głosy czekamy od 15 września do 14 listopada 2014„
  Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie inicjatyw na stronie:
  todlamniewazne.pl


  Potrzebny Wolontariat!

  2014-09-17

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Spolecznej w Pleszewie poszukuje osobę
  dysponującą wolnym czasem i chęcią niesienia pomocy z Ośrodkiem Pomocy w
  ramach wolontariatu. Pomoc miałaby być świadczona dla starszej pani w wieku
  82 lat.
  Zakres świadczonej pomocy to:
  - pomoc przy higienie osobistej
  - podanie posiłków, leków
  - zmiana bielizny osobistej, pościelowej
  - opieka i pielęgnacja chorej
  Szczególowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 62-7422-738, wew.
  144- pracownik socjalny Danuta Garsztka


  Bezpłatne zdobycie zawodu pracownika socjalnego

  2014-09-09


  PCHLI TARG w Pleszewie

  2014-09-02

  Organizator: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/ Stowarzyszenie „Zdrowie i Życie”, Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
  Kategoria: Spotkania
  Data: 21 września 2014
  Poszukujesz wyjątkowych rzeczy, chcesz sprzedać coś oryginalnego lub pozbyć się starych gratów?
  Zapraszamy na Pchli targ 21 września 2014 r na Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie.

  REGULAMIN ”PCHLEGO TARGU” W PLESZEWIE
  1. Organizatorem Pchlego Targu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie/Grupa Inicjatywna „SKARABEUSZ”
  2. Pchli Targ odbędzie się 21 września 2014 r. /niedziela/ w godzinach 11.00 – 17.00.
  3. Organizator przeznacza na miejsce wydarzenia obszar targowiska miejskiego przy ul. Ogrodowej. Pchli Targ nie będzie miał charakteru imprezy masowej.
  4. Miejsce wydarzenia zostało oznaczone w formie graficznej i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  5. Udział w wydarzeniu - zarówno dla osób sprzedających , jak i kupujących - jest bezpłatny.
  6. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaż, zakupu lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy/przedmiotów używanych bądź niepotrzebnych.
  7. Przykładowe przedmioty, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu:
  książki, płyty CD i DVD, gry komputerowe, filmy, antyki, galanteria domowa, wyroby dekoracyjne, biżuteria, drobne AGD i RTV i ich części, instrumenty muzyczne i ich części; rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło, przedmioty kolekcjonerskie, odzież, meble.
  Przedmioty wielkoformatowe mogą zostać przedstawiane w formie fotografii.
  8. Na sprzedaż przedmiotów, nie wykazanych w punkcie 7. Regulaminu, wymagana jest oddzielna zgoda organizatora.
  9. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.
  Przeznaczone do sprzedaży rzeczy/przedmioty powinny być estetyczne i czyste;
  10. W Pchlim Targu nie mogą brać udziału osoby, będące przedstawicielami firm prywatnych, sprzedające w trakcie wydarzenia asortyment danej firmy.
  11. Osoby chcące wystawić rzeczy/przedmioty na sprzedaż w ramach Pchlego Targu powinny zgłosić swój udział w wydarzeniu pod numerem telefonu: 62 7422 738 wew. 142
  12. Uczestnik - sprzedawca otrzyma identyfikator, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zgłoszenia przez niego udziału w Pchlim Targu.
  13. Zostaną utworzone dwa sektory, jeden dla sprzedających, drugi dla oddających rzeczy.
  14. Sprzedający we własnym zakresie jest zobowiązany przygotować miejsce ekspozycji sprzedawanych rzeczy, np.: koc, krzesło, stolik, parasol, przenośna szafa, wieszaki itp.
  15. Sprzedający zorganizuje swoje stanowisko wyłącznie w miejscu wskazanym przez organizatora.
  16. Po zakończeniu wydarzenia Sprzedający zobowiązany jest do posprzątania miejsca, gdzie znajdowało się jego stoisko.
  17. Organizator ma prawo do wyłączenia z wydarzenia stoiska, które według niego jest niezgodne z charakterem Pchlego Targu.
  18. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
  19. Ilość miejsc ekspozycyjnych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (zobacz punkt 11. Regulaminu).
  20. Egzekwowanie niniejszego Regulaminu bierze na siebie organizator, jak również powierza się go Straży Miejskiej w Pleszewie;
  21. Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie Pchlego Targu jest pracownik Alicja Rygiel i Izabella Janik.


  KOLEJNE ZNIŻKI DLA KART DUŻYCH RODZIN!

  2014-08-28

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zachęca do złożenia wniosku w celu uzyskania Karty Dużej Rodziny! Posiadacze Karty Dużej Rodziny skorzystać mogą z licznych ulg i zniżek. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz informuje, że wśród nowych Partnerów programu Karta Dużej Rodziny znaleźli się: Księgarnie Świat Książki, Play, PKO BP, Bank Ochrony Środowiska, Bonito.pl, Sieć Kin Helios, Imed24, Pawo, Zamek Królewski na Wawelu, Medicor 3, Scanmed SA, Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice oraz Szpital ginekologiczno-położniczy Ujastek. Pełna i ciągle aktualizowana lista zniżek dostępna jest na stronie: www.rodzina.gov.pl
  Przypominamy, że Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci a wydawana jest każdemu członkowi rodziny, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. W ciągu najbliższych lat z Karty może korzystać 3,4 mln osób, w tym 2 mln dzieci.
  Osoba udzielająca odpowiedzi na pytania dotyczące KDR w naszym Ośrodku to;
  Angelika Wołowicz tel. 62 7422-738 w.134
  lub Magdalena Kaczmarek tel.62 7422-738 w.146

  Dołączone pliki:


  Informacja

  2014-08-04

  Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego informuje, iż w związku ze zbliżającym się nowym:
  - okresem zasiłkowym 2014/2015 trwającym od 01.11.2014 do 31.10.2015 w świadczeniach rodzinnych
  - okresem świadczeniowym 2014/2015 trwającym od 01.10.2014 do 30.09.2015 w funduszu alimentacyjnym
  W Punkcie Obsługi Klienta i w biurach nr 5, 6, 7, 8 i 13 można pobierać druki wniosków z załączonymi fiszkami o wymaganych dokumentach.
  Przyjmowanie wniosków wraz z dokumentami rozpocznie się:
  - dla świadczeń rodzinnych od 1.09.2014 roku
  Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.
  Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

  - dla funduszu alimentacyjnego od 01.08.2014 roku
  Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.
  Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada.

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. Zaświadczenie/oświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2013r małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
  2. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z 2013 roku małżonków i wszystkich pełnoletnich dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia
  3. Kserokopia decyzji o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli rozpoczęcie działalności nastąpiło od 2013r) i oświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc.
  4. Kserokopia decyzji przyznającej stypendia dla dzieci w roku 2013.
  6. Zaświadczenie ze szkoły średniej.
  7. Kserokopia nakazu płatniczego za 2013 rok lub zaświadczenie/oświadczenie z Wydziału Finansowego UMG o wielkości gospodarstwa rolnego w roku 2013 – dotyczy rolników.
  8. Zaświadczenie z organu właściwego ze względu na miejsce zameldowania jeżeli są osoby spoza gminy Pleszew.
  9. Zaświadczenie od komornika sądowego za 2013 rok o wyegzekwowanych świadczeniach alimentacyjnych (dotyczy osób uprawnionych do alimentów).
  10. Zaświadczenie od komornika sądowego stwierdzające bezskuteczność egzekucji (dotyczy osób ubiegających się o świadczenia alimentacyjne).
  11. Zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające przebywanie na urlopie wychowawczym + zaświadczenie z ZUS.
  12. W przypadku zmiany w sytuacji dochodowej tj. utraty bądź uzyskania dochodu należy dołączyć:
  - utrata- świadectwo pracy; pit-11; dochody z US tzw. rozbite
  - uzyskanie – umowa o pracę; zaświadczenie o uzyskanym dochodzie za pełen pierwszy przepracowany miesiąc (brutto i netto).
  13. Kopię dokumentu tożsamości obojga rodziców (dowody osobiste)

  WZORY PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYCH WNIOSKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA GAZETCE W ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH


  STYPENDIA - INFORMACJA

  2014-07-28

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje, że po 15 sierpnia br można pobierać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Ogrodowej 13 lub na stronie internetowej Ośrodka.
  Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie od 1-15 września br.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Targowa 1, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji