Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Programy i projekty


Informacja

W dniach 28, 29, 30, 31 maja 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- kasza gryczana
- ryż biały
- fasola biała
- groszek z marchewką
- makaron jajeczny
- kabanosy wieprzowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniach 09,10,11,12 kwietnia 2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- powidła śliwkowe
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- cukier biały
- olej rzepakowy
- miód nektarowy wielokwiatowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- gołąbki w sosie pomidorowym
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniach 20, 21, 22, 25 marca 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- buraczki wiórki
- ryż biały
- makaron jajeczny
- filet z makreli w oleju
- olej rzepakowy
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniach 08,11,12,13 lutego 2019r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościową 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- szynka drobiowa
- pasztet wieprzowy
- mleko UHT
- fasola biała
- herbatniki maślane
- ser podpuszczkowy
- olej rzepakowy

Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 10 grudnia 2018r.

(poniedziałek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.00 do 13.00

odbędzie się szkolenie-warsztaty (edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy

Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.
W dniach 10, 11, 13, 14 grudnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.

Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- kasza gryczana
- ser podpuszczkowy
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- olej rzepakowy
- mleko UHT

Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniach 19, 20, 22. 23 listopada 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- mleko UHT
- fasola biała
- herbatniki maślane
- powidła śliwkowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniu 12.10.2018r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018.
Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2018r. do 30.06.2019r.
W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułów spożywczych otrzyma 840 osób.
Produkty dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w podprogramie 2018 wydawane będą w magazynie w Pleszewie przy ulicy Malińskiej 34.


KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
Zestaw na Podprogram 2018 gotowych artykułów spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką
- fasola biała
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- ryż biały
- kasza gryczana
- herbatniki maślane
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- kabanosy wieprzowe
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- miód nektarowy wielokwiatowy
- olej rzepakowy
- gołąbki w sosie pomidorowym


W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2018 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
- warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego).


Informacja

W dniach 05, 06, 07, 08 czerwca 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Do rozdysponowania będą następujące artykuły spożywcze:
- groszek z marchewką
- mleko UHT
- fasola biała
- buraczki wiórki
- powidła śliwkowe
- gulasz wieprzowy z warzywami
- cukier biały
- olej rzepakowy
- herbatniki maślane
- ryż biały
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie w wyznaczonych terminach .


Informacja

W dniach 10,11,12,13 kwietnia 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- filet w oleju
- makaron jajeczny
- kasza gryczana
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- miód
- kabanosy
- ser podpuszczkowy
- pasztet wieprzowy
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyznaczonych terminach .


Informacja

W dniach 12,13,14,15 marca 2018r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- koncentrat pomidorowy
- makaron jajeczny
- kasza gryczana
- herbatniki maślane
- szynka drobiowa
- filet z makreli w oleju
- gulasz wieprzowy z warzywami
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie wyznaczonych terminach .


Informacja

W dniach 18,19,20 grudnia 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- cukier biały
- olej rzepakowy
- groszek z marchewką
- ser podpuszczkowy
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniu 01 grudnia 2017r. w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
1. Edukacja ekonomiczna
2. Zasady zdrowego żywienia
Szkolenie przeprowadziło Centrum Kształcenia "EDUKATOR".
W szkoleniu "Edukacja ekonomiczna" udział wzięło 35 osób i w szkoleniu "Zasady zdrowego żywienia " udział wzięło 35 osób.
Serdecznie dziękujemy osobom, które wzięły udział w szkoleniach.


Informacja

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie informuje , że w dniu 01 grudnia 2017r. (piątek) w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w godzinach od 9.30 do 12.30 odbędzie się szkolenie-warsztaty edukacji ekonomicznej i zdrowego żywienia ) dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.


Informacja

W dniach 25,26,27 października 2017r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnosciowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze:
- szynka drobiowa
- ryż biały
- szynka wieprzowa
- mleko UHT
- fasola biała
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła śliwkowe
Zapraszamy osoby zakwalifikowane przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wyznaczonych terminach podanych przez pracowników socjalnych.


Informacja

W dniu 01.08.2017r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017.
Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2017r. do 30.06.2018r.
W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułow spożywczych otrzymają 1122 osoby.


KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.


Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościowych.
Zestaw na Podprogram 2017 gotowych artykułow spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką
- fasola biała
- koncentrat pomidorowy
- buraczki wiórki
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- makaron kukurydziany bezglutenowy
- ryż biały
- kasza gryczana
- herbatniki maślane
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy
- gulasz wieprzowy z warzywami
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa mielona
- pasztet wieprzowy
- filet z makreli w oleju
- cukier biały
- olej rzepakowy

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2017 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
- warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domnowego).


Informacja

W dniach 26, 27, 28 kwietnia 2017r. w magazynie przy ulicy Malińskiej 37 w Pleszewie w godzinach od 9.00 do 13.00 dędą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego "Pomoc Żywnościowa 2014-2020" Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Wydawanie według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych z rejonów.
Do rozdysponowania jest następująca ilość produktów:
- koncentrat pomidorowy – 1372,16 kg
- ser podpuszczkowy dojrzewający – 572,8 kg
- szynka wieprzowa mielona – 321,6 kg
- pasztet wieprzowy – 171,52 kg
- filet z makreli – 1457,92 kg.
Zapraszamy po odbiór produktów.


Informacja

W DNIACH 09.03.2017 r., 10.03.2017 r., 13.03.2017 r. W MAGAZYNIE PRZY ULICY MALIŃSKIEJ 34 W GODZ. OD 9.00 DO 13.00 BĘDĄ WYDAWANE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE Z POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO „POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020” EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM (FEAD) REALIZOWANEGO W PODPROGRAMIE 2016 r.,
według harmonogramu – informacja u pracowników socjalnych.


Informacja

W dniach 25,26 i 27 stycznia 2017r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze i ich ilości:
- mleko – 2832 l
- cukier – 4288 kg
Zapraszamy po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


Informacja

Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla Podprogramu 2016 z dnia 28 grudnia 2016r, które będą obowiazywały od 01 stycznia 2017r wprowadzono zmianę w kwalifikowniu osób potrzebujących zgodnie z którą ulega podwyzszenie kryterium dochodowego uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu.
Podwyzszone kwoty w ramach Podprogramu 2016 wynosić będą 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie, co stanowi 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy.


Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Podsumowanie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)-Podprogram 2015 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie.
W dniu 03.09.2015 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie , ul. Targowa 1a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Górnośląska 6.
W okresie tym rozdysponowano 52727,87 kg gotowych artykułów spożywczych w 5 terminach ich wydawania przygotowanych w paczkach żywnościowych.
W skład paczek spożywczych wchodziły następujące artykuły: makaron świderki, płatki kukurydziane, sok jabłkowy, kawa zbożowa, mleko UHT, olej rzepakowy, ryż biały, mielonka wieprzowa, koncentrat pomidorowy, klopsiki w sosie własnym, drzem truskawkowy, groszek z marchewką, cukier biały.
Pomocą tą objęto 429 rodzin co daje łączną liczbę 1074 osoby.
W dniu 09.10.2015 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyły się szkolenia : „Zdrowe żywienie-warsztaty kulinarne” i „ Zarządzanie budżetem domowym”. Szkolenia te odbyły się w ramach działań towarzyszących do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2015, w którym udział wzięło 20 osób.


Informacja

W dniach 14,15 i 16 grudnia 2016r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul. Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Zywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najdardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze oraz ich ilość:
- mleko UHT – 3216 l
- szynka drobiowa – 2894.4 kg
Zapraszamy po odbiór produktów w wyznaczonych terminach.


Informacja

W dniu 22.11.2016r w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 odbyło się szkolenie w ramach działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
W szkoleniu udział wzięło 21 osób będących beneficjentami programu.
Szkolenie odbyło się w 2 etapach:
1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
2. zarządzanie budżetem domowymSerdecznie zapraszamy


Informacja

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Kaliszu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczej w Pleszewie serdecznie zapraszają beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 do udziału w szkoleniu:
1. zdrowe żywienie – warsztaty dietetyczne
2. zarządzanie dudżetem domowym
Szkolenie odbędzie się 22.11.2016r o godzinie 9.00 w Domu Kultury w Pleszewie ul. Bogusza 1 w ramach działań towarzyszących do Programu.


Informacja

W dniach 14,15 i 16 listopada 2016 w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie przy ul. Malińskiej 34 będą wydawane artykuły spożywcze przywiezione z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Do rozdysponowania są następujące artykuły oraz ich ilości:
- fasola biała – 3000 kg
- powidła śliwkowe – 1286,4 kg
- makaron jajeczny – 5360 kg
Zapraszamy osoby po odbiór produktów wyznaczonych terminach.


Informacja

W dniach 10,11 i 12 października 2016r w godzinach od 9.00 do 13.00 w magazynie w Pleszewie ul Malińska 34 będą wydawane artykuły spożywcze z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogrmie 2016 .
do rozdysponowania są następujące artykuły spożywcze oraz ich ilość:
- mleko – 3600 l
- groszek z marchewką – 3430,4 kg
- olej rzepakowy – 4288 l
- gulasz wieprzowy z warzywami – 4406,4 kg
- ryż biały – 4800 kg
Zapraszamy wszystkie osoby zakwalifikowane i posiadające skierowanie.


Informacja

W dniu 17.08.2016 r. podpisano umowę o współpracy w zakresie nieodpłatnej dystrybucji gotowych artykułów spożywczych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016.
Umowę zawarto pomiędzy Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie ul. Targowa 1 , a Zarządem Okręgowym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Górnośląska 6.
Umowę zawarto na czas określony i obowiązywać będzie od 01.08.2016r do 30.06.2017r.
W ramach niniejszej umowy pomoc żywnościową w formie nieodpłatnych gotowych artykułów spożywczych otrzymają 1072 osoby.
KRYTERIUM KWALIFIKOWALNOŚCI

Pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania zpomocy tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Produkty do nieodpłatnej dystrybucji będą przekazywane osobom w formie gotowych paczek żywnościoeych.
Zestaw na Podprogram 2016 gotowych artykułów spożywczych obejmuje:
- makaron jajeczny
- ryż biały
- herbatniki
- mleko UHT
- ser podpuszczkowy dojrzewający
- groszek z marchewką
- fasola biała
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- gulasz wieprzowy z warzywami
- filet z makreli
- szynka drobiowa
- cukier biały
- olej rzepakowy
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2016 organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych aśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmocnienie szmodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego poprzez:
- warsztaty kulinarne z udziałem ekspertów kulinarnych,kuchmistrzów,dietetyków pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności
- warsztaty edukacji ekonomicznej (realizacja i kontrola budżetu domowego,ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego).


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji