Menu główne

link do menu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim w ramach WRPO na lata 2014-2020, współfinansowanego z EFS

link do menu: Bezpłatna pomoc prawna

link do menu: Stowarzyszenie Skarabeusz

link do menu: Dom Chleba

Programy i projekty


Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania

Dotyczy:
Świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia w związku z realizacją projektu: „ROZWÓJ USŁUG WSPARCIA RODZINY W POWIECIE PLESZEWSKIM”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Zamawiający informuję, że po przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy, któremu zlecona zostanie realizacji w/w usług wybrano do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne JEANS
Teresa i Jan Szablewscy Spółka Jawna,
ul Wrocławska 42, 62-300 Września.

Pleszew, dnia 09.05.2017 r.

Dyrektor

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie

/-/ Agnieszka Kusiak


Zapytanie ofertowe

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następujących Wykonawców:

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, na wykonanie usług pod nazwą :

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Psycholog” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

GABINET PSYCHOLOGICZNY
EWA DURSKA
ŻEGOCIN

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Asystent Rodziny” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

HANNA SZYMANIAK
PLESZEW

Dołączone pliki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, dziękując za udział w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usługi pod nazwą: „Poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne” w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim” informuje, że Zamawiający wybrał ofertę następującego Wykonawcy:

KANCELARIA ADWOKACKA
CONSENSUS CIVILIS
MARCIN SYSIAK
Kalisz

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

na wykonanie usług w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


Zapytanie ofertowe

na wykonanie usług poradnictwo prawne i prawno-organizacyjne w projekcie „Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dołączone pliki:


przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie. ul. Słowackiego 19A, 63-300 Pleszew tel. (62)742-27-38, faks (62)742-27-38

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji